Temat:

BILANS 2017. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2017, zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok [nr 5586]

Termin: 29-11-2017 do 01-12-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Tomasz Wojewoda

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Andrzej Kośmider

- prawnik, ekspert podatkowy, od 20 lat zajmuje się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych i Cen Transferowych; Prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego CIT, cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego dla pracowników organów podatkowych oraz na kursach i konferencjach organizowanych przez czołowe firmy i instytucje doradcze i szkoleniowe. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach Komitetu Podatkowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących cen transferowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym cen transferowych i ich dokumentacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego, wieloletni współpracownik naszej firmy.

dr Roman Seredyński

- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel ATRIUM - sala szkoleniowa
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Krzywa 7
Strona www: www.hotelatrium.pl/konferencje.html
Opis miejsca:

Atrium Hotel*** zlokalizowany jest w ścisłym centrum starego miasta Krakowa, 400 m od Rynku Głównego, 500 m od Dworca PKS i PKP. Atrium Hotel*** usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie największych atrakcji miasta: Bramy Floriańskiej, Barbakanu, Drogi Królewskiej, Rynku Głównego z Ratuszem, Sukiennic i Kościoła Mariackiego oraz Wzgórza Wawelskiego.

Wstęp:

UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu szkolenia.

Dla uczestników zainteresowanych noclegiem, dokonamy rezerwacji w Hotelu ATRIUM.
Noclegi dla uczestników w specjalnej promocyjnej cenie!!!

Opis:

Serdecznie zapraszamy na konferencję BILANS 2017, na której przedstawione zostaną również KOMPLEKSOWO ZMIANY w przepisach podatkowych na 2018 rok.
Programy wykładów mogą ulec zmianie w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w przepisach podatkowych na 2018 rok.


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

DZIEŃ 1 (28.11):
Podatek VAT 2017/2018 – bieżące problemy, najnowsze zmiany
prowadzi Tomasz Wojewoda

DZIEŃ 2 (29.11):
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie roku 2017. Zmiany na 2018 rok
prowadzi Andrzej Kośmider

DZIEŃ 3 (30.11):
Sprawozdanie finansowe 2017 jednostek gospodarczych według krajowych przepisów bilansowych, KSRów i MSRów
prowadzi dr Roman Seredyński

 

Program:

DZIEŃ 1 (28.11):
Podatek VAT 2017/2018 – bieżące problemy, najnowsze zmiany

 

 1. Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) – JPK-VAT.
 2. Zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
  • rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.,
  • zmiany w zakresie potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
  • wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej” – dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
  • zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego” nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  • zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru,
  • pozostałe zmiany.
 3. Obowiązki podatników związane z JPK od stycznia 2017 roku i od 1 stycznia 2018 r..
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia ewidencji VAT.
 5. Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o VAT i jej znaczenie dla podatników.
 6. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 7. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
 8. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em np.:
  • zasady rozliczania skont,
  • konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
  • kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
  • zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
  • podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
  • podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
  • opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania).
 9. Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
 10. Anulowanie faktur.
 11. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
  • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
  • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
  • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
  • obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
 12. Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.
 13. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
 14. Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
 15. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 16. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego.
 17. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
 18. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 19. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
 20. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 21. Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:
  • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
  • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
  • potrącanie VAT –u naliczonego z faktur za „media”,
  • potrącanie VAT –u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.
  • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
  • terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
  • potrącanie VAT – u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek.
 22. Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 23. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.
 24. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
 25. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
 26. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
 27. Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę.
 28. Zasady wystawiania faktur np.:
  • terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
  • przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
  • zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
 29. Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
 30. Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności z faktur, obowiązek dokonywania korekt przez dłużnika, terminy, warunki itp.
 31. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
 32. Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
 33. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
 34. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
 35. Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
 36. Pozostałe zagadnienia.
 37. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.DZIEŃ 2 (29.11):
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie roku 2017. Zmiany na 2018 rok

 

Aktualne problemy

 • Przychody oraz wyłączenia z przychodów,
 • Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, umorzonych przedawnionych zobowiązań, regulowania zobowiązań „w naturze”,
 • Moment wystąpienia przychodu należnego – wątpliwości i kontrowersje, przychody należne a przychody faktycznie uzyskane,
 • Przychody przyszłych okresów – interpretacje organów podatkowych oraz praktyka stosowania tych przepisów,
 • Koszty uzyskania przychodów – znaczenie pojęć „koszty poniesione” oraz „w celu osiągnięcia przychodów”; kontrowersyjne przypadki, w tym m.in. koszty związane z utworzeniem spółki lub przystąpieniem do spółki nowego wspólnika,
  - Korekty przychodów i kosztów – do jakiego okresu korekty te ujmować,

Najważniejsze ze zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., w tym:

 • zmienione zasady sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
 • podatkowe skutki wnoszenia aportów do spółek; nowe zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyłączenie z kosztów niektórych zobowiązań regulowanych w formie gotówkowej,
 • obniżona stawka podatku dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • dokumentowanie przez płatnika niektórych należności wypłacanych podmiotom zagranicznym (rzeczywisty właściciel),
 • jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł,   
 • zwolnienie z opodatkowania opłat za bilety lotnicze nabywane od zagranicznych przewoźników,

Najważniejsze z planowanych od 1 stycznia 2018 r. zmian w PDOP, w tym:

 • zmiany w zasadach tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych,
 • dochody z kapitałów jako odrębnie opodatkowane źródło przychodów,
 • nowe zasady uwzględniania odsetek w kosztach uzyskania przychodów,
 • ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z niektórymi uzyskiwanymi usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi,
 • podwyższona kwota wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej,
 • zmiana zakresu pojęcia „podmioty powiązane”,
 • klauzula obejścia prawa podatkowego dotycząca procesów restrukturyzacyjnych (przekształcenia, łączenia, podziały spółek oraz wymiana udziałów),
 • podatkowe skutki podziału wyniku finansowego
 • podatek od własności nieruchomości.

 

DZIEŃ 3 (30.11):
Sprawozdanie finansowe 2017 jednostek gospodarczych według krajowych przepisów bilansowych, KSRów i MSRów

 

 1. Wprowadzenie
 2. Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
  1. Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
  2. Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  3. Regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe
 3. Regulacje ustawy o rachunkowości
  1. Kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie)
  2. Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej
  3. Rachunek zysków i strat, bilans,
  4. Informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja
   - wymogi ustawowe oraz KSR nr 7
  5. Porównywalności danych oraz zasada ciągłości bilansowej
  6. Informacje niefinansowe w sprawozdaniach finansowych
  7. Ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych
  8. Uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek
  9. Implementacja dyrektywy w polskim prawie bilansowym
 4. Omówienie wybranych zmian w MSR/MSSF od 01.01.2018
  1. MSSF 15 Przychody
   1. Zastąpienie dotychczasowych regulacji MSR 11 MSR 18
   2. Pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów
   3. Dostosowanie polityki rachunkowości do wytycznych MSSF 15
  2. MSSF 9 Instrumenty finansowe
   1. Zastąpienie dotychczasowych regulacji MSR 39
   2. Nowa klasyfikacja instrumentów finansowych
   3. Zasady wyceny po zmianach
   4. Dostosowanie polityki rachunkowości do wytycznych MSSF 9.
 5. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
  1. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
  3. Obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac
 6. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
  3. Wycena
 7. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. Wartości niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych, zmiany w zakresie okresów amortyzacji
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany wartości po początkowym ujęciu, utrata wartości aktywów wg KSR 11
  3. Rezerwy, rozliczenie międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunko-we – KSR nr 6/MSR 37
  4. Wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR nr 10
  5. Korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – KSR nr 7/MSR 8
  6. Rezerwy na świadczenia emerytalne – warunki tworzenia rezerwy oraz polityka rachunkowości
  7. Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym – KSR nr 5
 8. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ progra

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 260.00 netto zł./osobę (1 549.80 zł. brutto)
dwie i więcej 1 170.00 netto zł./osobę (1 439.10 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( 3 wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- przerwy kawowe i obiad w trakcie zajęć

UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu szkolenia.

Dla uczestników zainteresowanych noclegiem, dokonamy rezerwacji w Hotelu ATRIUM.
Noclegi dla uczestników w specjalnej promocyjnej cenie!!!

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.