Temat:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - przegląd zmian w 2017 roku [nr 5571]

Termin: 26-09-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- trener, ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów, od 16 lat zajmuje się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych i Cen Transferowych; Prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego CIT, cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego dla pracowników organów podatkowych oraz na kursach i konferencjach. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach Komitetu Podatkowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących cen transferowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym cen transferowych i ich dokumentacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Miasto: Kraków
Program:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, oraz omówienie najważniejszych zmian jakiej w podatku dochodowym obowiązują od 1 stycznia 2017 r., a w szczególności:

 • Przychody oraz wyłączenia z przychodów,
 • Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, umorzonych przedawnionych zobowiązań, regulowania zobowiązań „w naturze”,
 • Moment wystąpienia przychodu należnego – wątpliwości i kontrowersje, przychody należne a przychody faktycznie uzyskane,
 • Przychody przyszłych okresów – interpretacje organów podatkowych oraz praktyka stosowania tych przepisów,
 • Koszty uzyskania przychodów – znaczenie pojęć „koszty poniesione” oraz „w celu osiągnięcia przychodów”; kontrowersyjne przypadki, w tym m.in. koszty związane z utworzeniem spółki lub przystąpieniem do spółki nowego wspólnika,
 • Data zaliczania poniesionych wydatków do podatkowych kosztów, w tym na podstawie faktur otrzymanych po zakończeniu roku podatkowego; zasady podziału kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • Ograniczenia w zaliczaniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym  
  a) wydatki na zapłatę odsetek (niedostateczna kapitalizacja),   
  b) wydatki na reprezentację   
  c) świadczenia na rzecz pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, itp.,      
 • Zasady uwzględniania w podatkowych kosztach odpisów aktualizujących należności; wierzytelności nieściągalne, umorzone, wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona, przedawnione wierzytelności,
 • Korekty przychodów i kosztów – do jakiego okresu korekty te ujmować,
 • Podatkowe rozliczanie różnic kursowych - różnice kursowe od należności i zobowiązań a różnice kursowe na rachunkach, kontrowersyjne przypadki, orzecznictwo organów podatkowych,
 • Odliczenia od dochodu i od podatku, w tym odliczanie strat oraz darowizn,
 • Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., w tym:     
  - zmienione zasady sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji  zawieranych z podmiotami powiązanymi     
  - skutki podatkowe wnoszenia aportów do spółek; nowe zasady zaliczania do   kosztów odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem środków trwałych i   wartości niematerialnych i prawnych,     
  - wyłączenie z kosztów niektórych zobowiązań regulowanych w formie gotówkowej,      
  - obniżona stawka podatku dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą      
  - dokumentowanie przez płatnika niektórych należności wypłacanych podmiotom   zagranicznym (rzeczywisty właściciel)
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego – możliwe jej stosowanie na gruncie przepisów o podatku dochodowym.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ progra

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)
dwie i więcej 360.00 netto zł./osobę (442.80 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.