Temat:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KRAJU I ZA GRANICĘ, W TYM W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM – SKUTKI PODATKOWE I OSKŁADKOWANIE DO ZUS  [nr 5566]

Termin: 27-09-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Rybaczyk

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych w obrębie podatków dochodowych i postępowań podatkowych; uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania samochodów w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 12 lat w spółkach doradztwa podatkowego); obecnie partner w spółce doradztwa podatkowego; wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Miasto: Kraków
Program:
 1. Czy każdy wyjazd pracownika w kraju i za granicę to delegacja służbowa - definicja podróży służbowej – gdzie jej szukać i jak stosować, czyli dlaczego trzeba odróżniać delegację w podróży służbowej od oddelegowania (w tym za granicę) i dojazdów do pracy ?
 2. Polska w Unii Europejskiej – regulacje Unijne, a kwestia delegowania pracowników za granicę (Dyrektywa 96/71/WE i prace nad jej zmianą).
 1. Specyfika podróży służbowej kierowców – odrębne uregulowania prawne, w tym kwestia praw kierowcy do wypłaty ryczałtu za nocleg po wyroku Sądu Najwyższego z 2014 r.
 2. Najnowsze orzecznictwo sądów w sprawie należności z tytułu podróży służbowych kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym – ryczałty za noclegi w kabinie ?
 3. Aspekty prawne zatrudniania i wysyłania w podróże służbowe kierowców z Ukrainy i kilku innych krajów wschodnich.
 4. Podróże służbowe w branży budowlanej, remontowej i montażowej – potencjalne zagrożenia wynikające ze specyfiki branży.
 5. Podróż służbowa, a oddelegowanie pracownika za granicę z powodów organizacyjnych w firmie lub w ramach kontraktu na wypożyczenie pracownika – formy prawne oddelegowania pracowników.
 6. Podróż służbowa pracownika, a dojazdy do pracy.
 7. Znaczenie zapisów w umowie o pracę dla statusu pracownika wyjeżdżającego za granicę.  
 8. Określanie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej zagranicznej.
 9. Wskazywanie kilku krajów docelowych w tej samej podróży służbowej, a problemy z prawidłowym wyliczeniem wysokości diety.  
 10. Zasady ustalania, wypłaty i rozliczania zaliczki na podróż zagraniczną. 
 11. Kiedy i jakie dokumenty muszą się znaleźć w rozliczeniu podróży służbowej ?
 12. Rola oświadczeń pisemnych składanych przez pracownika przy rozliczeniu podróży służbowej zagranicznej.
 13. Podróże służbowe pracowników, a podróże zleceniobiorców oraz innych osób na umowach cywilno-prawnych (umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie) – prawo do świadczeń i wysokość tych świadczeń. 
 14. Zasady rozliczenia podatkowego należności z tytułu podróży służbowej w przypadku śmierci pracownika lub innej osoby będącej w podróży.
 15. Kiedy i na jakich warunkach wydatki na podróże służbowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów u pracodawcy lub innego podmiotu zlecającego wyjazd w podróż – warunki formalne i merytoryczne ?
 16. Ważne tezy z orzecznictwa sądów pracy i najnowsze urzędowe interpretacje przepisów.
 17. Kiedy pobrać podatek PIT i ZUS, a kiedy nie od następujących świadczeń:
 • dieta w podróży służbowej zagranicznej,
 • koszty przejazdu w podróży zagranicznej,
 • koszty przejazdów lokalnych w podróży zagranicznej,
 • oszty noclegu w podróży zagranicznej,
 • należności z tytułu choroby lub pobytu w szpitalu w podróży zagranicznej – koszty leczenia, w tym opieki medycznej i zakupu leków,
 • należności z tytułu kosztów przewozu bagażu w podróży zagranicznej, w tym zwrot kosztów za nadbagaż,
 • należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju – jak ustalać uprawnienie i wysokość świadczeń,
 • należność pieniężna na wyżywanie za granicą i jej wyrównanie, 
 • inne udokumentowane wydatki w podróży krajowej i zagranicznej, np.: opłaty za autostrady, opłaty za parkingi, bilety wstępu na targi, wystawy, itp., opłacenie polisy NNW w podróży służbowej.

  20.  Skutki podatkowe i ubezpieczeniowe korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych przy wyjeździe w podróże służbowe i poza nimi – potrzeba wprowadzania procedur używania samochodów służbowych w firmach.

  21.  Stosowanie zwolnienia od podatku i wyłączenia z ZUS części dochodów pracownika uzyskanych z pracy za granicą Polski – 30% diety za każdy dzień. 

   22. Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. dla opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników       wyjeżdżających za granicę.

            23. Zasady opodatkowania osób pracujących za granicą, w tym pobór przez pracodawców zaliczek na podatek.

           24. Omówienie stosowanych w umowach międzynarodowych i prawie podatkowym metod unikania podwójnego opodatkowania.

25. Zasady ubezpieczenia społecznego pracowników świadczących pracę za granicą, w tym uwzględnienie faktu pozostawania w systemie ubezpieczeń Polski jako państwa członkowskiego UE.

26. Dokument uprawniający do świadczeń za granicą, czyli formularz A-1 w podróży służbowej i oddelegowaniu – problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

27. Posiadanie przez pracownika w delegacji karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) i świadczenia z niej.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)
dwie i więcej 360.00 netto zł./osobę (442.80 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.