Temat:

Czas pracy 2017/2018 - teoria oraz praktyka planowania i prawidłowego rozliczania + planowane zmiany w 2018 r. [nr 5658]

Termin: 24-11-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel InterHouse (dawny Aspel) - sala konferencyjna (mapka dojazdu)
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Bratysławska 2
Strona www: interhousehotel.pl/biznes/konferencje/
Opis miejsca:

 

Będziemy Państwa gościć w Hotelu InterHouse *** (dawny Hotel Aspel).
Dla uczestników naszych szkoleń opłata parkingowa w podziemnym parkingu  w specjalnej cenie 10 złotych / dzień
Hotel zlokalizowany nieopodal centrum Starego Krakowa ( 7 minut od Starego Miasta). Pozostawiając samochód w hotelowym garażu, można tramwajem, bezpośrednio sprzed hotelu dotrzeć w kilka minut do Starego Miasta.

Dogodny dojazd do hotelu (około 7 minut) z dworca PKP i PKS tramwajem nr 3, 5, 18, 50

www.jakdojade.com

Przystanek znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Nazwa przystanku „Bratysławska”.

Wstęp:

Szkolenie ma na celu przekazanie skoncentrowanej i najbardziej istotnej wiedzy z zakresu tematyki czasu pracy. Poświęcone będzie wyłącznie zagadnieniom praktycznym. Celem szkolenia jest przedstawienie pracodawcy (osobom w jego imieniu planującym i rozliczającym czas pracy pracowników) możliwości korzystania z przewidzianych prawem rozwiązań dotyczących czasu pracy w najbardziej optymalny dla niego sposób. Służy temu przede wszystkim praktyczny wybór stosowanych systemów i rozkładów czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego. W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zostaną też zapoznani z obowiązkami pracodawcy, który polecał pracownikom pracę w zakresie wykraczającym poza to, co zostało przewidziane w rozkładzie czasu pracy pracownika, a także z konsekwencjami niewywiązania się z tych obowiązków. Szkolenie przybliży uczestnikom również praktyczne orzecznictwo oraz wykładnię, w szczególności prezentowaną przez Państwową Inspekcję Pracy (zwłaszcza dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy oraz zawartości przedmiotowej dokumentów pomocniczych do kart ewidencji czasu pracy, w tym listy obecności). Czas szkolenia zostanie przeznaczony także na poinformowanie o planowanych zmianach przepisów w zakresie obowiązku przechowywania karty ewidencji czasu pracy.

Program:
 1. Pojęcie czasu pracy w prawie pracy – aspekt praktyczny (czynności oznaczające rozpoczęcie i zakończenie pracy przez pracownika i czynności, które nie są za takie uważane),
 2. Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy pracownika, z omówieniem poszczególnych systemów czasu pracy i wskazaniem ich przydatności dla danego pracodawcy,
 3. Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, w tym:
 4. Obowiązek poprawnego wyliczenia wymiaru czasu pracy oraz zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem wpływu świąt przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela na wymiar czasu pracy pracownika, zasady poprawnego postępowania ze względu na święto przypadające w sobotę 11 listopada br.),
 5. Obowiązek planowania pracy pracownika w granicach doby pracowniczej, w tym:
 6. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w szczególności:
 7. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w możliwości wydania polecenia takiej pracy:
 • zasady przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • rola Państwowej Inspekcji Pracy w procesie przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • przykładowe postanowienia Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego,
 • możliwość stosowania ruchomego czasu pracy,
 • rodzaje ruchomego czasu pracy,
 • zasady, w oparciu o które pracownik może być objęty ruchomym czasem pracy,
 • możliwość planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych - tzw. cząstkowe rozkłady (harmonogramy) czasu pracy,
 • zasady podawania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy do wiadomości pracowników,
 • przypadki, w których dopuszczalne jest dokonanie przez przełożonego zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika,
 • w odniesieniu do pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz pracowników niepełnosprawnych,
  • ze względu na limit godzin nadliczbowych wykonywanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
 1. Konieczność zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika, w tym:
 • rodzaj pracy nadliczbowej, w przypadku której możliwe jest naruszenie okresu odpoczynku,
 • szczególne obowiązki związane z zaistnieniem takiej sytuacji - obowiązek zapewnienia równoważnego okresu odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego,
 1. Przypadki, gdy praca pracownika po godzinach nie jest pracą nadliczbową, ze szczególnym uwzględnieniem odpracowania wyjścia prywatnego,
 2. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:
 • wysokość wynagrodzenia za pracę przekraczającą normy czasu pracy,
 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
  • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
  • poprawne ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę nadliczbową,
  • ryczałt za pracę nadliczbową – możliwość przyznania, zasady poprawnego ustalenia kwoty ryczałtu, zasady wypłacania ryczałtu,
 1. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:
 2. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w szczególności:
 3. Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, w tym:
 4. Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej,
 5. Czas pracy kadry kierowniczejodrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,
 6. Dyżur pracownika – zasady rekompensowania dyżuru, ograniczenia w czasie trwania dyżuru,
 7. Podróż służbowa pracownika, z uwzględnieniem:
 8. Udział pracownika w kursach lub szkoleniach w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem postępowania w odniesieniu do szkoleń odbywanych poza czasem pracy, w tym także w dniu wolnym,
 9. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym:
 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 • przypadki, gdy taki pracownik będzie pracował w godzinach nadliczbowych,
 • zasady rozliczania i rekompensowania pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,
 • zasad zaliczania albo niezaliczania czasu jechania w podróży służbowej do czasu pracy, odrębności dotyczących zaliczania czasu jechania do czasu pracy w odniesieniu do tzw. pracowników mobilnych,
 • równoważnego okresu odpoczynku pracownika, który odbył podróż służbową w porze nocnej,
 • planowana od 1 czerwca 2018 r. zmiana okresu przechowywania kart ewidencji czasu pracy,
 • znaczenie ewidencji czasu pracy w przypadku dochodzenia przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy związanych z czasem pracy,
 • karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności (informacje, których nie wolno zaznaczać na liście obecności).
Profil uczestników:

Szkolenie adresowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki czasu pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadrowych i płacowych, jak również zarządzających zakładem pracy

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 20-11-2017 godz. 16:00 80.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 21-11-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.