Temat:

Kompendium Prawa Pracy 2017/2018 – zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy [nr 5653]

Termin: 22-11-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Piotr Ciborski

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; Specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy kierowców (ODDK 2009); Czas pracy pracowników samorządowych (ODDK, 2009); Kodeks pracy – komentarz dla menadżera (ODDK 2011); Czas pracy w ZOZ (WIP 2010); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie; Wyższej szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płace”, :Poradnik Instytucji Kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

1. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od 1 stycznia 2017 r.
2. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
3. Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od 1 stycznia 2017 r.
4. Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od 1 stycznia 2017 r.
5. Liczenie terminów z uwzględnieniem soboty – od 1 stycznia 2017 r.
6. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od 1 stycznia 2017 r.
7. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem. Dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
8. Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie składania oświadczeń woli w wersji elektronicznej
9. Ochrona przedemerytalna/poemerytalna od 1 października 2017 r.
10. Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.):
a. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
b. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
c. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
d. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
e. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
f. wypowiadanie umów na zastępstwo;
g. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
h. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
i. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy;
j. opinie MRPiPS.
11. Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
a. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
b. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
c. nowe wykroczenie ścigane przez PIP,
d. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
e. prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego;
f. stanowiska ekspertów
12. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
13. Propozycja zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (wejście w życie 25 maja 2018 r.):
a) nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych pobieranych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;
b) możliwości pobierania danych biometrycznych;
c) monitoring miejsca pracy,
d) nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
14. Konsekwencje wejścia w życie od dnia 1 października 2017 r., w stosunku do pracodawców prowadzących działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:
a) zakres przedmiotowy ustawy;
b) konieczność pobierania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
c) pozyskiwanie danych w oparciu o rozporządzenie MS z dnia 31 lipca 2017 r.
15. Zmiana ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (od 1 czerwca 2017 r.):
a. doprecyzowanie przesłanek możliwości skorzystania z pracowników tymczasowych;
b. ograniczenie czasu trwania zatrudnienia pracownika tymczasowego u danego pracodawcy użytkownika;
c. obowiązek ustalenia przez agencję pracy tymczasowej łącznego czasu świadczenia pracy tymczasowej przez danego pracownika, na rzecz pracodawcy użytkownika;
d. konieczność prowadzenie przez pracodawcę użytkownika ewidencji pracowników tymczasowych.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł. brutto) do: 15-11-2017 godz. 16:00 70.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 16-11-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.