Temat:

Nowe prawo ochrony danych osobowych - nowość: zadania inspektora ochrony danych osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku? [nr 5580]

 rabat 

Termin: 28-09-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Rafał Andrzejewski

prawnik, audytor, trener. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w wiodących kancelariach prawnych, podmiotach gospodarczych, uczelniach, jednostkach sektora administracji publicznej, placówkach oświatowych i medycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, które przekłada na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Wstęp:

Poziom szkolenia - średnio i zaawansowane

Opis:

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych osobowych.

 

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach) w ciągu  intensywnego dnia szkolenia,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie

 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż ( administracja, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • certyfikat – po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy.,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.


Metody szkoleniowe:

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI  i wielu innych. 

Program:

I. WPROWADZENIE
• Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
• Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
• RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
• UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
• Pozycja prawna ABI w organizacji
II. PODSTAWOWE POJĘCIA
• Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
– podstawy i terminologia według UODO
• Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
– zmiany w podstawowych definicjach
– nowe definicje i terminy w RODO
– Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
• Na czym polega pseudonimizacja?
• Co to jest przenoszenie danych według RODO?
• Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
• Zasady przetwarzania danych według RODO

III. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO


V. ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Według UODO (przypomnienie):
• Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
• Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
2. Według RODO:
• Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
• Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
• Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

VI. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):
• zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
• zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
• upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
2. Zabezpieczenia według RODO:
• zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
• ocena skutków dla ochrony danych
• zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
• deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
• certyfikacja i kodeksy postępowania
• rejestrowanie czynności przetwarzania
VII. NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
• porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
• analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
-rejestrowanie czynności przetwarzania
-ocena skutków przetwarzania danych
-projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
obowiązki informacyjne
-obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
-zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
• obowiązki podmiotów przetwarzających dane


VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)
• Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
• Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe? Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
• Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
• Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
• Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
• Status Inspektora ochrony danych:
-Niezależność,
-Podległość kierownictwu ADO,
-Tajemnica zawodowa.
• Zadania Inspektora ochrony danych:
-Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
-Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
-Szkolenia
-Audyty
-Współpraca z organem nadzorczym
-Pełnie funkcji punktu kontaktowego
-Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
• Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
• Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

IX. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
X. SANKCJE WEDŁUG RODO
XI. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

Profil uczestników:

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę  na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/UODO.

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ progra

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł. brutto) do: 21-09-2017 godz. 16:00 40.00 zł./osobę
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) od: 22-09-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.