Temat:

Poprawne zatrudnienie i zwalnianie pracownika w 2017 i 2018 roku - aktualizacja posiadanej wiedzy + najnowsze orzecznictwo i wykładnia + planowane zmiany od 2018 r. [nr 5655]

Termin: 08-11-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel CHOPIN
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Przy Rondzie 2
Opis miejsca:

Do hotelu Chopin łatwo dojechać samochodem i środkami komunikacji publicznej.

Hotel jest usytuowany przy Rondzie Mogilskim, naprzeciwko gmachu ARPIS. Hotel jest w strefie płatnego parkowania. UWAGA: z powodu znajdującego się w pobliżu sądu, w najbliższej okolicy hotelu trudno o miejsca parkingowe. Polecamy poszukiwać miejsc w okolicy ul. Generała Józefa Chłopoickiego oraz ul.Bohdana Zaleskiego.
Do hotelu można dojechać tramwajami z Dworca Głównego na przystanek Rondo Mogilskie.

Program:

1. Pozyskiwanie danych i dokumentów od kandydatów do pracy i nowych pracowników – zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wykładnią i orzecznictwem, planowana możliwość pozyskiwania od 1 czerwca 2018 r. numeru konta bankowego nowego pracownika, nowe zasady pozyskiwania danych od 25 maja 2018 r.

2. Obowiązek potwierdzania pracownikowi treści umowy o pracę/warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem go do pracy, w sytuacji gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej,
3. Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne, (m.in. kwestia PESEL-u) oraz wykładnia PIP i instytutu medycyny pracy w Łodzi dotycząca badań profilaktycznych prowadzących pojazdy dla celów służbowych, niezatrudnionych na stanowisku kierowcy,
4. Data nawiązania stosunku pracy, umowa o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy, a umowa przedwstępna prawa cywilnego, orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii, 
5. Postanowienia które powinny być zawarte w umowach o pracę oraz takie, które mogą być do nich dodatkowo wprowadzone, w tym:
• obowiązek informowania pracodawcy o fakcie podjęcia dodatkowego zatrudnienia (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
• umowa o zakazie konkurencji, 
• zakres czynności,
6. Wykładnia dotycząca limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony – wybrane zagadnienia, w tym zasady zawierania umów na zastępstwo oraz umów do wykonania pracy sezonowej,
7. Poprawne wypowiedzenie umowy o pracę - przydatne w praktyce najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące m.in.:
• kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z przyczyn ich niedotyczących, w tym jaka przesłanka może stanowić zgodne z prawem kryterium doboru do zwolnienia (w tym problematyka osiągnięcia wieku emerytalnego od 1 października br.),
• możliwości dokonania wypowiedzenia z powodu niezawinionego nieosiągania wyników zamierzonych przez pracodawcę,
• przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu, 
• zakwalifikowania przyczyny wypowiedzenia jako zbyt błahej albo zbyt ogólnikowej,
• sądowej definicji długotrwałej nieobecności dezorganizującej pracę u danego pracodawcy,
8. Prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, w tym:
• właściwość sądu,
• termin na odwołanie się od wypowiedzenia,
• skutki niepoinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy,
• przypadki, w których sąd pracy może przywrócić pracownikowi termin na odwołanie się do sądu pracy,
9. Prawidłowe ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, w tym:
• zasady zliczania okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy,
• początek okresu wypowiedzenia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,
10. Poprawne wręczanie oświadczenia o wypowiedzeniu, w tym:
• konsultacja związkowa wypowiedzenia - terminy oraz forma występowania do zakładowej organizacji związkowej, organizacja, z którą należy przeprowadzić konsultacje zgodnie z nowym projektem przepisów o związkach zawodowych,
• świadek wypowiedzenia zgodnie z wykładnią GIODO,
• poprawne postępowanie w przypadku, gdy dany pracownik odmawia przyjęcia składanego oświadczenia woli, pomocne orzecznictwo sądowe,
11. Poprawne zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym – pomocne najnowsze orzecznictwo sądowe:
• zasady liczenia upływu 1 miesięcznego terminu na zwolnienie dyscyplinarne,
• przypadek, w którym nie stosuje się zwolnienia dyscyplinarnego za picie alkoholu w miejscu pracy,
• zwolnienie z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy (także publikowanej anonimowo),
• zwolnienie za opóźnienie w usprawiedliwianiu nieobecności – ewolucja orzecznictwa sądowego,
• ocena zwolnienia dyscyplinarnego pod kątem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia – najnowsze podejście,
12. Prawidłowe doręczanie oświadczenia woli nieobecnemu pracownikowi - zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,
13. Praktyczne zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:
• możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy,
• zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
• zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
• zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
• zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
• terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy, 
• obowiązujące od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
• orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących),
• zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
• planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy, mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 03-11-2017 godz. 16:00 80.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 04-11-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.