Temat:

Świadectwa pracy 2017 - Dokumentacja pracownicza - jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze [nr 5636]

Termin: 27-10-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr, płac, socjalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracownik Socjalny. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes oraz licznych kursów i szkoleń.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:
 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
  • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji
  • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
  • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
  • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
  • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
  • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 • Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
  • wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
  • rubryki umowy o pracę - krok po kroku
  • dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
  • forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
  • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
  • umowa przedwstępna i list intencyjny
  • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
  • aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
  • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
  • zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
  • spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 • Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
  • rodzaje wymaganych badań
  • poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
  • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp
  • karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
  • zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
 • Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
  • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
  • wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
 • Dokumentacja kar porządkowych:
  • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
  • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
  • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
 • Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
  • odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
  • sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
 • Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
  • wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
  • zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
  • przykładowa umowa z pracownikiem
 • Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
  • świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
  • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
  • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
 • Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy
  • plan urlopów a wnioski urlopowe
  • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
 • Dokumentacja czasu pracy
  • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
  • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
  • rozliczanie czasu pracy
 • Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania i premiowania
  • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa
  • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
  • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
  • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
  • referencje i zdjęcia pracowników
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 20-10-2017 godz. 16:00 80.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 21-10-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.