Temat:

KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2021 - zmiany przepisów i uwarunkowania prawne związane z epidemią COVID-19 [nr 6807]

szkolenie wyjazdowe

Termin: 24-08-2021 do 27-08-2021
Prowadzący:
Mariusz Nowak

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ***** SPA/Tropicana
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz + Praga (Czechy)
Ulica: Karkonoska 14
Strona www: http://www.golebiewski.pl/
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski z Parkiem Wodnym TROPICANA & SPA

w opcji autokarowa wycieczka do Pragi (Czechy)

Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁEBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym dachem, sala kominkowa). Wspaniała atmosfera hotelu i piękne widoki na Śnieżkę i Karkonowski Park Narodowy sprawią, iż wypoczynek w Hotelu Gołębiewski będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA proponuje Państwu: baseny z zimną i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, różnorodne jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solna, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

I Dzień:  Całodniowa wycieczka do Pragi (opcja do wyboru)

II Dzień:
1.    Praca zdalna/hybrydowa:

 • możliwość powierzenia pracy zdalnej
 • zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
 • możliwość odmowy pracy zdalnej
 • potwierdzanie obecności w pracy
 • kontrola pracownika
 • ochrona danych
 • przestrzeganie wymogów bhp
 • projekt zmian w Kodeksie pracy

2.    Epidemia a obecność pracownika w pracy:

 • urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny – regulacje na czas epidemii
 • czy można wysłać pracownika na urlop bez jego wniosku?
 • przestój w pracy

3.    Kwarantanna/izolacja domowa:

 • dowody usprawiedliwiający nieobecność w pracy (orzeczenie lekarskie, decyzja PIS, oświadczenie)
 • wynagrodzenie i zasiłek w okresie kwarantanny (wysokość, okres zasiłkowy, komu przysługuje)
 • „kwarantanna na wniosek” gdy pracownik podejrzewa u siebie zakażenie COVID-19
 • a praca zdalna

4.    Ustawa covidowa:

 • czy istnieje obowiązek wykonywania badań lekarskich i psychologicznych?
 • zasady szkoleń bhp
 • ważność zaświadczeń SEP, UDT

5.    Rozwiązania dla pracodawców infrastruktury krytycznej:

 • możliwość skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • zmiana systemu i rozkładu czasu pracy
 • praca w nadgodzinach – bez ograniczeń
 • dyżur domowy – bez prawa do odpoczynku
 • odpoczynek w miejscu wskazanym przez pracodawcę

6.    Możliwość zmniejszenie odpisów za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7.    Możliwość zawieszenie wewnętrznych regulacji płacowych, w tym ograniczenie wysokości odpraw.
8.    Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • zawartość akt osobowych pracownika po zmianie przepisów
 • dokumentacja związana z czasem pracy
 • czy każda pracownik musi mieć drugą teczkę personalną?
 • forma dokumentacji
 • stanowiska PIP i MRiPSIII Dzień:

9.    Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu? Co jest ważniejsze RODO czy obowiązek zapewnienie pracownikom BHP? – projekt zmian przepisów
10.    Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji

– projekt zmian przepisów.
11.    Projekty zmiany przepisów w zakresie umów cywilnopawnych
12.    Podróże służbowe:

 • a inne przejazdy
 • wymogi formalno – prawne
 • kiedy i gdzie zaczyna i gdzie kończy podróż?
 • czas podróży służbowej a czas pracy
 • odpoczynek po zakończeniu podróży służbowej
 • podróż służbowa kierowcy

13.    Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy (kadry? bezpośredni przełożony? kierownik komórki organizacyjnej? pracodawca?)
14.    Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?
15.    Czas pracy a:

 • czas pobytu na terenie zakładu pracy
 • czas podróży służbowej
 • czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
 • czas szkoleń

16.    Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
17.    Rozkład czasu pracy a harmonogram.
18.    Czas pracy osób niepełnosprawnych.
19.    Zadania kierowników komórek organizacyjnych/przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
20.    Pojęcie doby pracowniczej. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:

 • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
 • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe

21.    Ruchomy czasu pracy.
22.    Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
23.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:

 • dodatkowe wynagrodzenie
 • czas wolny

24.    Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
25.    Przerwy w pracy (rodzaje, zasady udzielania).
26.    Dyżur a czas pracy.
27.    Czas pracy kadry kierowniczej.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 790.00 netto zł./osobę (3 431.70 zł. brutto)
dwie i więcej 2 700.00 netto zł./osobę (3 321.00 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 24 serpnia 2021r. od godz. 14.00
Do dnia 27 sierpnia 2021r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia 3 dniowego:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie )
 • poczęstunek w przerwach kawowych
 • wycieczka autokarowa do Pragi (opcja do wyboru)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum SPA/TROPICANA w hotelu:relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą, jacuzzi, kompleks saun, siłownia


Cena szkolenia wersja 2-dniowa:
dla 1 osoby 2.190 zł. netto + VAT
dla 2 lub więcej osób 2.090 zł. netto + VAT

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
-możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

 

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.