Temat:

BILANS 2017. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2017, zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok [nr 5317]

 rabat 

Termin: 17-10-2017 do 20-10-2017
Prowadzący:
Robert Nowak

prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A. Stały współpracownik naszej firmy

dr Paweł Selera

- LL.M. - doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT: Vorsteuerabzug und Private Verwendung in Deutschaland und Polen. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą (m. in. w czasopismach specjalistycznych: Umsatzsteuerberater, Internationale Wirtschaftsbriefe). Autor książki: Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 nagrodzonej główną nagrodą w kategorii Podatki i Finanse w konkursie Złote Skrzydła 2011 „Dziennika Gazety Prawnej”.

Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ***** SPA/TRPOICANA
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Ulica: ul. Karkonoska 14
Strona www: http://www.golebiewski.pl/karpacz/galeria
Opis miejsca:

Nowo wybudowany hotel Gołębiewski z Parkiem Wodny TROPICANA & SPA). Galeria zdjęć

Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁEBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym dachem, sala kominkowa). Wspaniała atmosfera hotelu i piękne widoki na Śnieżkę i Karkonowski Park Narodowy sprawią, iż wypoczynek w Hotelu Gołębiewski będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA proponuje Państwu: baseny z zimną i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, różnorodne jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solna, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

wykład 1:

Podatek dochodowy CIT - zamknięcie roku 2017 i rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok

 1. Zamknięcia roczne w podataku dochodowym za 2017 rok
 2. Zmiany planowane na 2018 r.
  1. Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z  wynikiem na działalności operacyjnej.
  2. Całkowita zmiana przepisów ograniczających wysokość odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych (dotyczy kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek zaciąganych w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”).
  3. Nowe ograniczenia limitujące koszty związane z zakupem niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. zakup usług doradczych, księgowych, badania rynku, korzystania ze znaku towarowego).
  4. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.
  5. Doprecyzowanie pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów” w kontekście zasad potrącalności tzw. kosztów pośrednich (bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe).
  6. Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy nagród i premii na rzecz pracowników finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  7. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  8. Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności (w tym jej aportu do spółki), dokonywania odpisów aktualizujących oraz jej umorzenia (np. jak ustalić koszt przy sprzedaży wierzytelności własnej, czy kosztem tym może być np. podatek VAT?).
  9. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  10. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości.
  11. Modyfikacja zasad ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (w tym rozciągnięcie tych zasad na przypadki przekazań nieodpłatnych).
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

 

wykład 2:

Podatek VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy i podzielona płatność VAT (SPLIT PAYMENT), pozostałe zmiany

 

 1. Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
  1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
  2. Struktury JPK i ich analiza
  3. ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
   • od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
   • dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2017 r.
   • korekty ewidencji i pomyłki
   • okresy sprawozdawcze
   • kontrola podatkowa a JPK_VAT
   • pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
   • odpowiedzialność podatnika a JPK
  4. Pozostałe struktury JPK składane na żądanie – od kiedy obowiązują?
 2. JPK_WB – zmiany w Ordynacji podatkowej (wrzesień 2017)
  1. obowiązek przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych
  2. obowiązki podatnika a obowiązki banku
  3. kogo dotyczy zmiana?
  4. planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych – czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
 3. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2017 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.
 4. Zwrot VAT od 1 stycznia 2017 r.
  1. nowe obostrzenia związane z możliwością uzyskania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad podatkiem należny w terminach przyspieszonych,
  2. wstrzymanie zwrotu VAT po 1.1.2017,
  3. możliwość utrudnienia zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału podatnika w sposób bezpośredni lub pośredni w transakcji karuzelowej (oszustwie VAT),
  4. nowelizacja a prawo unijne – wątpliwości z zakresie zgodności z prawem UE,
  5. metodologia obrony przed wydłużaniem zwrotu VAT przez organy podatkowe po 1.1.2017
 5. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
  2. sankcja w wysokości 100% zaległości – przypadki i zakres ustanawiania,
  3. zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
  4. sankcje VAT a prawo UE,
  5. sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
  6. redukcja sankcji VAT do 20 %
  7. unikanie sankcji VAT – metodologia postępowania
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   1. pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   2. pojęcie „wykonania usługi”
   3. wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   4. zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   1. wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   2. moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   3. moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   4. obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   5. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   6. obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   7. pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   8. eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   9. eksport towarów a obowiązek podatkowy
   10. zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych
 7. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.1.2018
  1. pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność 
 8. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.wykład 3: 

Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 2017 rok według polskiego prawa bilansowego, KSRów i MSRów

 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 06-10-2017 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 07-10-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje :

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • 3 noclegi w pokoju dwuosobowym  (1-os. za dodatkową opłatą)
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 17.X, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 20.X)
 • poczęstunek w przerwach kawowych
 • wycieczkę do Zamku Książ

oraz

 • bezpłatne korzystanie z centrum SPA w hotelu:
  - relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
  - jacuzzi, kompleks saun, siłownia
 • bezpłatny wstęp do Klubu Nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.