Temat:

BILANS 2017
Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2017, zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok [nr 5320]

Termin: 27-11-2017 do 30-11-2017
Prowadzący:
Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik i ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Zdzisław Modzelewski

- doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

dr Roman Seredyński

- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

DZIEŃ 1:
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zamknięcie roku 2017 rok oraz rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok

 1. Zamknięcia roczne w podataku dochodowym za 2017 rok
  1. Moment powstania przychodu podatkowego, przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych i przychody kasowe – przyporządkowanie przychodu do właściwego okresu.
  2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
  3. Przyporządkowanie kosztów do właściwego okresu, rozliczane kosztów w czasie, koszty wynagrodzeń na przełomie roku.
  4. Korekta przychodów i kosztów we właściwym okresie – zagadnienia problemowe na gruncie zmian z 1 styczna 2016 r.
  5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe – aktualizacja i spisanie należności
  6. Koszty podatkowe – zagadnienia problemowe, w tym:
   • Straty, szkody i niedobory
   • Kary umowne i odszkodowania,
   • Wydatki na rzecz kontrahentów, działania reprezentacyjne i promocyjne,
   • Koszty gotówkowe,
   • Koszty nieudokumentowane – problematyka pustych faktur.
  7. Zmiany wprowadzone w 2017 r. – jednorazowa amortyzacja i podatek u źródła od biletów lotniczych.
 2. Zmiany planowane na 2018 r.
  • Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z  wynikiem na działalności operacyjnej.
  • Całkowita zmiana przepisów ograniczających wysokość odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych (dotyczy kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek zaciąganych w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”).
  • Nowe ograniczenia limitujące koszty związane z zakupem niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. zakup usług doradczych, księgowych, badania rynku, korzystania ze znaku towarowego).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.
  • Doprecyzowanie pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów” w kontekście zasad potrącalności tzw. kosztów pośrednich (bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe).
  • Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy nagród i premii na rzecz pracowników finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności (w tym jej aportu do spółki), dokonywania odpisów aktualizujących oraz jej umorzenia (np. jak ustalić koszt przy sprzedaży wierzytelności własnej, czy kosztem tym może być np. podatek VAT?).
  • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości.
  • Modyfikacja zasad ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (w tym rozciągnięcie tych zasad na przypadki przekazań nieodpłatnych).
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.DZIEŃ 2:
Podatek VAT 2017 – ostatnie zmiany zmiany w VAT i JPK. Faktura VAT - nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje.
Nowe rozwiązania od 2018 roku - podzielona płatność

 1. Zmiany w Kodeksie karnym związane z wystawianiem faktur (od 1 marca 2017):
  1. Nowe kategorie przestępstw związanych z wystawianiem faktur lub posługiwaniem się takimi fakturami,
  2. Podrabianie faktur i ich przerabianie w celu użycia jako autentycznych – co to oznacza?
  3. Faktury poświadczające nieprawdę.
  4. Jakich faktur mogą dotyczyć nowe przestępstwa? 
  5. Mienie wielkiej wartości,
  6. Kara grzywny nawet 3.000 stawek dziennych,
  7. Kiedy mimo wystąpienia przestępstwa może wystąpić tylko grzywna a w jakim przypadku kara może wynosić nawet 25 lat więzienia?
  8. Kiedy kara może podlegać złagodzeniu a kiedy można w ogóle jej uniknąć?
  9. Na co należy zwracać przy wystawianiu faktur.
 2. Split-payment – nowe rozwiązanie w VAT od 2018 r.:
  1. Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
  2. Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – kto decyduje?
  3. Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
  4. Dla jakich transakcji split-payment nie będzie miał zastosowania?
  5. Przed czym chroni split-payment, a na co nie wpływa?
  6. Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT – rachunek VAT.
  7. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
 3. Nowy obowiązek raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych (JPK) – wrzesień 2017 r.
  1. Obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia.
  2. Kogo dotyczy ten obowiązek?
  3. Kto będzie musiał realizować ten obowiązek?
  4. Nowe dane wymagane na wyciągu bankowym.
 4. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (styczeń 2017):
  1. Nowe towary w zał. Nr 11 rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia,
  2. Zmienione warunki stosowania odwrotnego obciążenia w stosunku do usług,
  3. Usługi budowlane (47 poz.) rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia, ale nie wszystkie i nie w każdej sytuacji,
  4. Specjalne zasady odliczania VAT naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia, a także importu usług i nabyć wewnątrzwspólnotowych,
 5. Zmienione zasady zwrotu nadwyżki VAT z US (styczeń 2017),
  1. Nowe zasady zwrotów VAT w terminie 25 dni,
  2. „Młodzi” podatnicy bez prawa do zwrotu 25-dniowego,
  3. Policja, CBA, ABW i Prokuratura mogą wstrzymywać zwroty VAT? W jakich przypadkach i na ile?
 6. Rejestr podatników VAT (styczeń 2017):
  1. Nowe zasady rejestracji podatników VAT,
  2. Wykreślanie z rejestru podatników VAT i brak konieczności informowania o tym zainteresowanego podatnika - ułatwione reguły dla urzędu skarbowego,
  3. Wykreślenie z rejestru podatnika – brak kontaktu z podatnikiem lub pełnomocnikiem, także w przypadku nie odbierania telefonów?
  4. Wykreślenie z rejestru za: zawieszenie działalności, brak składania deklaracji, składanie deklaracji „0”, puste faktury lub faktury korekty, nie stawianie się na wezwania organu podatkowego,
  5. Zmienione zasady wykreślania z rejestru VAT-UE (PL-NIP),
  6. Co oznacza wykreślenie z rejestru VAT?
  7. Obowiązek weryfikacji kontrahentów?
 7. Nowe zasady składania deklaracji (styczeń 2017):
  1. Przestały obowiązywać deklaracje VAT-7D,
  2. Deklaracje VAT-7K nie mogą być stosowane przez „młodych” podatników,
  3. Wszystkie deklaracje VAT składane w wersji elektronicznej, bez możliwości składania deklaracji papierowych?,
  4. Informacje podsumowujące (VAT-UE oraz VAT-27) składane są tylko za okresy miesięczne i tylko w wersji elektronicznej,
  5. Kara z KKS za niezłożenie deklaracji lub informacji podsumowującej w wersji elektronicznej,
 8. Powrót sankcji w VAT (styczeń 2017):
  1. Przywrócenie sankcji 30% za nieprawidłowe rozliczenie VAT,
  2. W jakich przypadkach pojawi się sankcja?
  3. W Jaki sposób podatnik będzie mógł uniknąć sankcji?
  4. W przypadku niemożności uchylenia sią przed sankcją, można ją zmniejszyć do 20%,
  5. Pojawiła się sankcja 100%, która w praktyce oznacza 200% kary finansowej za nienależne odliczenie VAT.
 9. Inne zmiany:
  1. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego firmę jako podatnika VAT czynnego nawet do 500.000 zł,
  2. Podwyższone wysokości kar w ramach KKS,
  3. Kara więzienia powyżej 1 roku za wystawiania pustych faktur i posługiwanie się takim fakturami,
  4. Nowa ewidencja VAT, nowe dane,
  5. Ewidencja VAT będzie musiała być prowadzona wyłącznie w wersji elektronicznej (od 2018).
 10. Wybrane aspekty związane z złożonymi JPK_VAT (MF):
  1. Okres rozliczeniowy, za który MF może zażądać JPK,
  2. Jakie dane i w jaki sposób powinny być pokazane w JPK_VAT,
  3. Zgodność JPK z deklaracją VAT,
  4. Moment wykazania transakcji w JPK,
  5. Korekty JPK – kiedy prawo, a kiedy obowiązek?
  6. Faktury do paragonów – uwzględniać czy nie w JPK?
  7. Podatnik kwartalny a JPK miesięczny?
  8. Pisma z MF/US w sprawie stwierdzonych błędów w JPK_VAT – co z tym robić?
 11. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, konsultacje.
DZIEŃ 3:
Bilans 2017 - zamknięcia roczne 2017 według znowelizowanych przepisów bilansowych, KSR-ów i MSR-ów


 1. Wprowadzenie
 2. Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
  1. Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
  2. Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  3. Regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe
 3. Regulacje ustawy o rachunkowości
  1. Kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie)
  2. Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej
  3. Rachunek zysków i strat, bilans,
  4. Informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja
   - wymogi ustawowe oraz KSR nr 7
  5. Porównywalności danych oraz zasada ciągłości bilansowej
  6. Informacje niefinansowe w sprawozdaniach finansowych
  7. Ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych
  8. Uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek
  9. Implementacja dyrektywy w polskim prawie bilansowym
 4. Omówienie wybranych zmian w MSR/MSSF od 01.01.2018
  1. MSSF 15 Przychody
   1. Zastąpienie dotychczasowych regulacji MSR 11 MSR 18
   2. Pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów
   3. Dostosowanie polityki rachunkowości do wytycznych MSSF 15
  2. MSSF 9 Instrumenty finansowe
   1. Zastąpienie dotychczasowych regulacji MSR 39
   2. Nowa klasyfikacja instrumentów finansowych
   3. Zasady wyceny po zmianach
   4. Dostosowanie polityki rachunkowości do wytycznych MSSF 9.
 5. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
  1. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
  3. Obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac
 6. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
  3. Wycena
 7. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. Wartości niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych, zmiany w zakresie okresów amortyzacji
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany wartości po początkowym ujęciu, utrata wartości aktywów wg KSR 11
  3. Rezerwy, rozliczenie międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunko-we – KSR nr 6/MSR 37
  4. Wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR nr 10
  5. Korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – KSR nr 7/MSR 8
  6. Rezerwy na świadczenia emerytalne – warunki tworzenia rezerwy oraz polityka rachunkowości
  7. Leasing zwrotny w sprawozdaniu finansowym – KSR nr 5
 8. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 14-11-2017 godz. 15:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 15-11-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 listopada 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 29 listopada 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 14 listopada RABAT w wysokości 150 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( 3 wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 26.11, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 29.11)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.