Temat:

Letnia Szkoła Podatków

PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, praktyka, interpretacje [nr 5607]

Termin: 26-06-2018 do 29-06-2018
Prowadzący:
Zdzisław Modzelewski

- doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik i ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel GOŁĘBIEWSKI ****, SPA/TROPICANA
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła + Morawy (Czechy)
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski WISŁA z Parkiem Wodnym TROPICANA & SPA
oraz wycieczka na Morawy (Czechy)

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).

Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

DZIEŃ 1 : wycieczka na Morawy (Czechy)

DZIEŃ 2: Podatek VAT - kolejne zmiany od 1 lipca 2018 - Split payment, nowe deklaracje VAT, nowelizacje innych przepisów, aktualne interpretacje

 • Split-payment - nowe rozwiązanie w VAT:
  • Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
  • Cel wprowadzenia split payment.
  • Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
  • Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.
  • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebne będą umowy/aneks? Prowizja i opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku? Oprocentowanie środków?
  • Kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku - ile rachunków VAT?
  • Kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach - ile rachunków VAT?
  • Czy numer rachunku VAT trzeba będzie podać klientom na fakturze?
  • Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu - kto decyduje?
  • Kiedy split-payment nie będzie mógł wystąpić?
  • Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?
  • Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
  • Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
  • Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
 • JPK_VAT w 2018 r.:
  • Mikroprzedsiębiorcy będą również przesyłali JPK_VAT do MF (po raz pierwszy za styczeń 2018 r.).
  • Wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować JPK (wszystkie struktury) od lipca 2018 r.
  • Nowa wersja struktury JPK_VAT składanej do MF - zmiany w zakresie danych.
  • Co to jest JPK_VAT?
  • Czemu służy JPK_VAT?
  • Termin przekazywania JPK_VAT.
  • Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
  • Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT - ewidencja elektroniczna.
  • Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
  • Kiedy są dopuszczalne zapisy (dokumenty) zbiorcze?
  • Sprzedaż fiskalna a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
  • Proporcja, preproporcja, 50% VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
  • Zakupy zwolnione z VAT, zakupy restauracyjne i noclegowe, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
  • JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
  • Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT?
  • Sankcje za błędy w JPK_VAT.
  • Czy korekta deklaracji VAT lub informacji VAT-UE/VAT-27 oznacza obowiązek złożenia korekty JPK_VAT?
 • Deklaracje VAT - wyłącznie elektronicznie (2018) - brak możliwości złożenia deklaracji papierowej.
 • Kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur (2017) - kto i za co odpowiada?
  • Nowe kategorie przestępstw związanych z wystawianiem faktur lub posługiwaniem się takimi fakturami.
  • Podrabianie faktur i ich przerabianie w celu użycia jako autentycznych - co to oznacza?
  • Faktury poświadczające nieprawdę.
  • Jakich faktur mogą dotyczyć nowe przestępstwa?
  • Mienie wielkiej wartości.
  • W jakim przypadku kara może wynosić nawet 25 lat więzienia?
  • Kiedy kara może podlegać złagodzeniu a kiedy można w ogóle jej uniknąć?
  • Na co należy zwracać przy wystawianiu faktur?
 • Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (2017):
  • Zmienione warunki stosowania odwrotnego obciążenia w stosunku do usług,
  • Usługi budowlane (47 poz.) rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia, ale nie wszystkie i nie w każdej sytuacji.
  • Kto to jest podwykonawca?
  • Deweloper powinien dostać fakturę z VAT czy z odwrotnym obciążeniem?
  • Odwrotne obciążenie w konsorcjach i dla inwestorów zastępczych.
  • Usługa wynajmu sprzętu budowlanego: z obsługą i bez?
  • Refakturowanie usług budowlanych.
  • Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
  • W której deklaracji należy rozliczyć odwrotne obciążenie? Co zmienia faktura z informacją “metoda kasowa”?
  • Właściwe terminy fakturowania i stawki podatku.
 • Zmienione zasady odliczania VAT naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia, a także importu usług i nabyć wewnątrzwspólnotowych - ryzyko odsetek od zaległości podatkowych.
 • Inne zmiany w VAT (2017):
  • Zmienione zasady zwrotu nadwyżki VAT z US,
  • Wykreślenie z rejestru podatników VAT - co to oznacza dla podatnika i jego kontrahentów?
  • Obowiązek weryfikacji kontrahentów?
  • Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego firmę jako podatnika VAT czynnego nawet do 500.000 zł.
 • Powrót sankcji w VAT (2017):
  • Przywrócenie sankcji 30% za nieprawidłowe rozliczenie VAT,
  • W jakich przypadkach pojawi się sankcja?
  • W jaki sposób podatnik będzie mógł uniknąć sankcji?
  • W przypadku niemożności uchylenia sią przed sankcją, można ją zmniejszyć do 20% - w jaki sposób?
  • Nowa sankcja 100%, która w praktyce oznacza 200% kary finansowej - za jakie nieprawidłowości?
 • Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.

DZIEŃ 3 : Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, PIT - zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok

 1.  Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
  • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
  • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
  • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
  • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
  • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
  • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
  • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
  • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
  • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
  • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
  • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
  • Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową..
  • Pozostałe zmiany.
 2. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
  • Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
  • Zmiany, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
  • Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych itp. od podmiotów zagranicznych.
  • Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
  • Pozostałe zmiany.
 3. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
 4. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
  • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.
 5. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 6. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
 7. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
 8. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych.
 10. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,
 11. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).
 12. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).
 13. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych. 
 14. Obowiązki firmy jako płatnika:
  • Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji,
  • Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
 15. Pozostałe zagadnienia.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto)
dwie i więcej 2 150.00 netto zł./osobę (2 644.50 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

CENA SZKOLENIA (wersja 2 dniowa):
1.790 zł /od osoby (+ 23% VAT) 
dla 2 osób z jednej firmy cena: 1690 zł/os. (+ 23% VAT)
......

CENA SZKOLENIA (wersja 3 dniowa): 
2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT )
dla 2 osób z jednej firmy cena: 2150 zł/os. (+ 23% VAT)
.....................................

Cena szkolenia obejmuje:

 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 lub 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami (w zależności od wersji cenowej),
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.

...

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.