Temat:

Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku - kompleksowe warsztaty [nr 5411]

NOWOŚĆ

Termin: 17-06-2018 do 19-06-2018
Prowadzący:
Adriana Głuchowska

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń dla najbardziej wymagających Klientów. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych, w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego.
Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu.
Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, Urzędzie Miejskim w Słupsku, a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego. Prowadzi webinaria,  Jest konsultantem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Ulica: Wschodnia 35
Strona www: http://www.ikar-plaza.pl
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie obiektu znajdują się: restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny letni ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzny.

Hit sezonu! Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!

Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.
Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Wstęp:

UWAGA:

– UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!

Program:
 1. Omówienie podstawowych zagadnień oraz uregulowań prawnych obowiązujących od 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz planowanych w roku 2018 w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
 2. Omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych oraz w aspekcie zmian planowanych w 2018 roku związanych z przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w zakresie dotyczącym działania Spółki
  a) obowiązek zachowania szczególnej staranności
  b) obowiązek informacyjny
  c) obowiązek zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora
  d) obowiązek rejestracji oraz pozyskiwania zgód
  e) przymusowe wykonywanie decyzji organu nadzorczego – aspekty praktyczne
  f) dokumentacja jaką należy przekazać Klientom Spółki – umowy powierzenia przetwarzania danych, wytyczne dla Klientów ect
 3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych – podstawy prawne i analiza pojęć:
  (przepis prawny; zgoda – zakres i zasady jej formułowania; prawnie usprawiedliwiony cel; realizacja umowy; dobro publiczne)
 4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie powierzania i udostępniania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego (powierzanie a udostępnianie – podobieństwa i różnice; zawieranie umów powierzania danych osobowych; udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych za granicę; odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji)
 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych – charakterystyka pracy w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym w zakresie dotyczącym działania Spółki (kategorie zagrożeń bezpieczeństwa danych i metody kradzieży danych)
 6. Kto może pełnić rolę IOD?
  a) predyspozycje osobowościowe
  b) niezbędne kwalifikacje zawodowe – odpowiednia wiedza
  c) usytuowanie IOD w strukturze
  d) omówienie najczęściej występujących problemów administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
 7. Zasady powoływania i odwoływania IOD - dokumentacja i terminy
 8. Uprawnienia i obowiązki IOD po nowemu
  a) nowe obowiązki kontrolne w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy – zakres merytoryczny i terminy sprawdzenia według wytycznych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
  b) prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych w Spółce – zmiany w zakresie i obowiązku rejestracji
  c) obowiązek zapewnienia w Spółce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
  d) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
  e) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji oraz przestrzegania zasad – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
  f) zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Spółki – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWĄ ANALIZĘ ZAGROŻEŃ I RYZYKA W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
  g) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Spółce
 9. Rejestr przetwarzania danych osobowych – rola i zadania IOD/ w tym zakresie
 10. (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru; zakres danych zamieszczanych w rejestrze; dopuszczalne formy prowadzenia rejestru; zasady udostępniania rejestru; podobieństwa i różnice z dotychczasowym jawnym rejestrem zbiorów danych osobowych prowadzonym przez IOD/IOD) w zakresie dotyczącym działania Spółki Przetwarzanie fotografii – nowe aspekty prawne i techniczne – rola i zadania IOD/IOD w nadzorowaniu przepisów prawa w tym zakresie
 11. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych jako odpowiednika dotychczas funkcjonującego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce
 12. Współadministratorzy danych osobowych – kim są i kiedy można ich powołać?
 13. Podsumowanie szkolenia, dyskusja
Profil uczestników:
 • Osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD, odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w Biurze Rachunkowym
 • Właściciele małych ( również jednoosobowych)  i dużych firm
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w swoich jednostkach organizacyjnych w kontekście RODO
Cel szkolenia:

Omówienie szeroko rozumianych zagadnień prawnych oraz propozycji praktycznych rozwiązań pomocnych w budowaniu systemów skutecznej ochrony bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych obowiązujących w 2018 roku.  Uczestnicy szkolenia poznają również zasady tworzenia, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa informacji, zasady definiowania i analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi oraz zasady stosowania zabezpieczeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki, zgodnie z wytycznymi i standardami RODO.

Korzyści:

Usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się:

 • z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
  i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi od 2018 roku, dotyczącymi realizacji zasady współpracy organu nadzorczego z PIP, NIK, CBŚP, CBA oraz zmianami w szczegółowych aktach prawnych powiązanych z tą ustawą oraz z planowanymi zmianami, wprowadzonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, których wejście w życie zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku
 • z zakresem obowiązków i uprawnień IOD zgodnych z ww. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 790.00 netto zł./osobę (2 201.70 zł. brutto)
dwie i więcej 1 690.00 netto zł./osobę (2 078.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 17 czerwca 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 19 czerwca 2018r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 2 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 17.06, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 19.06),
 • atrakcje: grill party przy muzyce na żywo w ogrodach hotelowych, wycieczka do największych w Europie Ogrodów tematycznych HORTULUS,
 • nielimitowane bezpłatne korzystanie z atrakcji hotelowych, relaks w kompleksie basenów – zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz wewnętrzny, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.