Temat:

PŁACE - kompendium zmian w 2018 roku - rozliczanie wynagrodzeń, korekty dokumentacji, podatek PIT, podróże służbowe [nr 5608]

Termin: 22-05-2018 do 25-05-2018
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

- Pracownik socjalny, manager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes.

 

Joanna Ruszczak

Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Program:

DZIEŃ 1:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku

 

 • Podatnicy i płatnicy
  • Podmioty posiadające status płatnika
  • Podatnicy rozliczani przez płatnika
  • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
 • Przychody podatkowe
  • Rodzaje przychodów podatkowych
  • Moment powstania przychodu
  • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
  • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń
 • Przychody z poszczególnych źródeł
  • Stosunek pracy
  • Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.
  • Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie
  • Samozatrudnienie
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
  • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
  • Koszty autorskie - nowa wysokokość 2018
  • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Kwota wolna od podatku – zmiany 2017/2018
  • Wysokość kwoty wolnej od podatku
  • Kwota rozliczana w zeznaniu rocznym
  • Ulga miesięczne
  • Kiedy płatnik nie potrąca ulgi miesięcznej
 • Składki ZUS
  • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych przy zleceniu
  • Umowa zlecenia ze studentem, emerytem, cudzym pracownikiem itp.
  • Podatkowe skutki korekt ZUS
 • Szczególne zasady ustalania przychodów
  • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy i szkolenia
  • Świadczenia związane z podróżami
  • Świadczenia z ZFŚS
  • Świadczenia BHP
  • Inne zwolnienia podatkowe
  • Świadczenia bez oznaczonej wartości
  • Rozliczanie cudzoziemców
  • Umowy do 200 zł
  • Konkursy
  • Przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • Rozliczenia podatkowe
  • Zasady i terminy naliczania podatku
  • Deklaracje i informacje podatkowe


DZIEŃ2:
Lista płac a pułapki w naliczaniu. Jak uniknąć błędów - korekta listy płac - poprawność naliczania listy płac

 

Lista płac a korekty

 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Korekta listy płac przy wypłacie pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
 • Dochodzenie od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika.
  - Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w razie choroby i macierzyństwa na przełomie roku a najczęściej popełniane błędy
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
 • Korekta listy płac a nadpłata wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia 
 • Korekta listy płac a rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po zakwalifikowani niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę błędy a zasady poprawnego potrącania

Umowy cywilnoprawne

 • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
 • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenie w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
 • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
 • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS
 • Dokumenty korygujące do ZUS i US

KOREKTY ZASADY OGÓLNE

 • Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek.
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.
 • Panel dyskusyjny.


DZIEŃ 3:
Rozliczanie podróży służbowych 2018 osób będących i nie będących pracownikami - aspekt podatkowy i składkowy

Część I Podróż służbowa, kiedy, jak i za ile?


1. Definicja podróży służbowej, treść w umowie o pracę, a podróż służbowa.
2. Podróż służbowa kierowców, osób stale przemieszczających się (serwisantów, handlowców, przedstawicieli handlowych).
3. Świadczenia na rzecz pracownika w podróży służbowej: diety, ryczałty i inne należności.
1) Krajowe podróże służbowe.
2) Zagraniczne podróże służbowe .
3) Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna.
4) Przykłady rozliczeń.
4. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w ramach podróży służbowej.

 • opłata konduktorska, klasa i rodzaj pociągu, zmiana środka transportu, zgubienie biletu.
 • Nietypowe wydatki, procedury.

5. „Ryczałty”, kiedy obowiązkowo, a kiedy według oświadczenia pracownika.
6. Podróż służbowa członka zarządu oraz osoby niebędącej pracownikiem.
7. Podróż służbowa radnego – limity i ważne procedury.
8. Czas pracy w trakcie podróży służbowej

 • Urlop na żądanie, a delegacja
 • „Początek” podróży służbowej.
 • Czas trwania podróży służbowej.
 • Przerwa na wypoczynek.

9. Ochrona pracownika przed delegowaniem poza stałe miejsce zamieszkania.
10. Opieka zdrowotna za granicą, obowiązki pracodawca i procedury.
11. Dokumentacja związana z podróżami służbowymi(Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych).
12. Podróż służbowa w kontekście przepisów BHP.
13. Podróż służbowa, a konsekwencje składkowe (ZUS)
- co z rachunkami za wyżywienie, gwarantowane przez pracodawcę w kontekście limitu diet.


Część II Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych 2018.1. Zagadnienie „zwrotu kosztów”, poniesionych przez pracownika w ramach podróży służbowej (zwrot za pranie w hotelu, taksa klimatyczna):

 • za przejazd w podróży pojazdem, niebędącym własnością pracodawcy,
 • za najem samochodu osobowego przez pracownika za granicą,
 • za podróż komunikacją publiczną,
 • opłaty za autostradę, parking,

2. Inne zagadnienia w kontekście podatków:

 • Podróż służbowa członka zarządu oraz osoby niebędącej pracownikiem.
 • Opieka zdrowotna za granicą, a aspekt podatkowy.
 • Gwarantowane wyżywienie przez pracodawcę, a skutki podatkowe w aktualnych interpretacjach urzędów.


Część III Podróż służbowa w księgach.


1. Polecenie księgowania
2. Zagadnienie kursu walut przy przeliczaniu kosztów podróży służbowych zagranicznych.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 09-05-2018 godz. 22:17 120.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 10-05-2018
Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 22 maja 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 25 maja 2018r., wyjazd po obiedzie


W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 22.05, do obiadu w dniu wyjazdu 25.05)
- relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- parking dla gości hotelowych - gratis

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.