Temat:

Prawo pracy 2018 dla wymagających, ochrona danych osobowych w kadrach, najnowsze przepisy, planowane zmiany, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5603]

Termin: 17-06-2018 do 20-06-2018
Prowadzący:
Piotr Ciborski

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Ulica: Wschodnia 35
Strona www: http://www.ikar-plaza.pl
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie obiektu znajdują się: restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny letni ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzny.

Hit sezonu! Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!

Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.
Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Program:

I DZIEŃ


1. Nowe zasady przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (od 1 stycznia 2019 r.):
a. okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, informacja wydawana wraz ze świadectwem pracy;
b. obowiązek wydawania kopii dokumentacji i zasady ich sporządzania;
c. obowiązek zwrócenia pracownikowi poprzedniej wersji dokumentacji w terminie 30 dni;
d. konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, np. zasady tworzenia kopii zapasowych.
2. Zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (od 25 maja 2018 r.):

a. pojęcie danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z nowymi przepisami,
b. prawidłowe tworzenie dokumentów w świetle nowych przepisów w zakresie danych pobieranych na etapie rekrutacji i zatrudnienia,
c. poprawne dokumentowanie przyjęcia kandydata do pracy z ważnymi badaniami lekarskimi od poprzedniego pracodawcy,
d. możliwości pobierania danych biometrycznych,
e. monitoring miejsca pracy,
f. nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
g. warunki, jakim musi odpowiadać zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO,
h. tworzenie rejestru czynności przetwarzania danych personalnych,
i. problematyka związana z przetwarzaniem fotografii pracownika.

3. Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2019 r.).
4. Przeciwdziałanie mobbingowi. Czy pracodawca zobowiązany jest wdrożyć politykę antymobbingową? Najnowsze orzecznictwo SN.
5. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu.
6. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? Regulacje prawne w tym zakresie.
7. Doświadczenia po 2 letnim stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:
a. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
b. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
c. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
d. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
e. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
f. wypowiadanie umów na zastępstwo;
g. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
h. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
i. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.
8. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:
a. dokumentowanie uchybień w pracy pracownika – orzecznictwo SN
b. konsultacja ze związkiem zawodowym – najnowsze orzecznictwo SN
c. rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym,
d. ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO
e. ochrona przed/po emerytalna od 1 października 2018 r.

 

II DZIEŃ


1. Zakres informacji jakie pracodawca może żądać od pracownika. Co może być w aktach osobowych pracownika? Poglądy GIODO oraz MRPiPS.
2. Jak daleko może posunąć się pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy: kontrola stron internetowych i poczty elektronicznej, kontrole osobiste, kamery, gps, ochrona wizerunku pracownika. Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych zatrudnionych.
3. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
4. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy: przy pierwszej pracy, w równoważnym czasie pracy, w niepełnym zatrudnieniu.
5. Ostateczny terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kto odpowiada za wykorzystanie urlopu przez pracownika?
6. Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej. Termin nabycia do niego prawa.
7. Czy pracownik musi składać wniosek urlopowy? Treść wniosku.
8. Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyroki SN, stanowisko PIP.
9. Plan urlopów wypoczynkowych – tworzyć? a jeżeli tak to na jaki okres?
10. Odwołanie z urlopu. Czy pracownik w czasie urlopu ma być pod telefonem?
11. Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie – orzecznictwo SN.
12. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroków SN.
13. Przepisy o badaniach profilaktycznych pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych kierują samochodem, np. przedstawiciele handlowi.
14. Przepisy o podróżach służbowych:
• świadczenia należne z tytułu podróży służbowej i ich dokumentowanie
• wysokość diet i innych świadczeń
• konieczność dzielenia diety
• „inne niezbędne wydatki” możliwe do zwrotu
• zwrot kosztów noclegu
• ryczałt za dojazdy lokalne
15. Czas pracy w podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowych kierowców, podróż służbowa innych pracowników mobilnych.
16. Doświadczenia po blisko 1,5 rocznym stosowaniu nowelizacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
a. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
b. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy nie pracowników,
c. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
d. prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego.

 

III DZIEŃ


1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy:
• Kodeks pracy
• regulamin pracy i jego treść
• porozumienie w sprawie elastycznych rozwiązań
2. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
3. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy?
4. Czas pracy a:
• czas pobytu na terenie zakładu pracy
• czas podróży służbowej
• czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
• czas szkoleń.
5. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
6. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
7. Wymiar czasu pracy a świąteczna sobota.
8. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia; odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
10. Pojęcie doby pracowniczej.
11. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
12. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
13. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
14. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
• dodatkowe wynagrodzenie
• czas wolny
15. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
16. Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
17. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
18. Przerwy w pracy, w tym dla kobiet w ciąży zatrudnionych przy komputerze.
19. Czy kierownicy mają nienormowany czas pracy?
20. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
21. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma. Kto prowadzi? Czy może być w wersji elektronicznej?

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 100.00 netto zł./osobę (2 583.00 zł. brutto) do: 05-06-2018 godz. 22:00 150.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 06-06-2018
Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 17 czerwca 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 20 czerwca 2018r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 17.06, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 20.06),
 • atrakcje: grill party przy muzyce na żywo w ogrodach hotelowych, wycieczka do największych w Europie Ogrodów tematycznych HORTULUS,
 • nielimitowane bezpłatne korzystanie z atrakcji hotelowych, relaks w kompleksie basenów – zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz wewnętrzny, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatąUWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.