Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

NOWOŚĆ - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF? WDROŻENIE KSEF KROK PO KROKU W PRAKTYCE [nr 8534v]

szkolenie online

4-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Sokołowska

AKCJA BILANS 2023 – MODUŁ ONLINE – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W PRAWIE BILANSOWYM [nr 8558v]

szkolenie online

4-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

PODATEK PIT - PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI - AKCJA BILANS 2023 [nr 8559v]

szkolenie online

6-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8575]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW, 06.12,18.12, 19.12

6-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda
Małgorzata Świątek
Ewa Sokołowska

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – ZMIANY OD 1 LIPCA 2024 R. W ZAKRESIE OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA E-FAKTUR I STOSOWANIA KSEF. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W 2023R., BIEŻĄCE PROBLEMY I ZAGADNIENIA - PROWADZI PAN TOMASZ WOJEWODA [nr 8577]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

6-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

NOWOŚĆ - BŁĘDY W PROCEDURACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PO ZMIANACH W PRZEPISACH [nr 8599v]

szkolenie online

6-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Cezary Pytlarz

AKCJA BILANS 2023 - PODATEK PIT - ROZLICZENIE ROCZNE PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW. PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - MODUŁ ONLINE [nr 8560v]

szkolenie online

7-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Ziółkowski

UMOWY CYWILNOPRAWNE PO ZMIANACH OD 2023 ROKU  [nr 8623v]

szkolenie online

7-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
prawnik, trener, konsultant

PRAWO PRACY 2023/2024 - KODEKS PRACY PO NOWELIZACJI, WDRAŻANE DYREKTYWY ORAZ REGULACJE CZASU PRACY [nr 8518]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane, Radisson Blu Hotel & Residences, potwierdzone

10-12-2023 do 13-12-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

AKADEMIA WYNAGRODZEŃ 2023/2024 – ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD STYCZNIA 2023 ROKU [nr 8519]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane, Radisson Blu Hotel & Residences, potwierdzone

10-12-2023 do 13-12-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

BILANS 2023 - PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8521]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane, Radisson Blu Hotel & Residences, potwierdzone

10-12-2023 do 13-12-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Dariusz Polakowski
Katarzyna Tomala
Dominik Biel

AKCJA BILANS 2023 - MODUŁ ONLINE - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 [nr 8561v]

szkolenie online

11-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

WARSZTATY PŁACOWE 2023/2024 – NA KAZUSACH - POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY PO ZMIANACH [nr 8617v]

szkolenie online

11-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Anna Stokłosa

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2023 ROKU ORAZ OD STYCZNIA 2024 ROKU – WYBRANE ZAGADNIENIA [nr 8644v]

szkolenie online

13-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

ZFŚS 2023/24 W PRAKTYCE – JAK PRAWIDŁOWO TWORZYĆ I EFEKTYWNIE GOSPODAROWAĆ ŚRODKAMI SOCJALNYMI W WARUNKACH KONKRETNEGO PRACODAWCY - ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY NA KONIEC ROKU- PO OSTATNICH ZMIANACH W USTAWIE O ZFŚS [nr 8630v]

szkolenie online

14-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

WYNAGRODZENIA W 2023/2024 ROKU - ZASADY NALICZANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA ICH ROZLICZANIE [nr 8585v]

szkolenie online

15-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW - POTRĄCENIA, KOREKTY ROZLICZEŃ [nr 8625v]

szkolenie online

15-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

PRAWO PRACY 2023 PO ZMIANACH - AKTUALNE PROBLEMY, PRAKTYCZNE ASPEKTY [nr 8631v]

szkolenie online

15-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Mariusz Nowak

ZUS W PRAKTYCE - SKŁADKI I ZASIŁKI W 2023 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PODATKOWYCH I ZASIŁKOWYCH WPROWADZONYCH OD 2023 R. [nr 8643v]

szkolenie online

15-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

NOWOŚĆ - KSEF – MECHANIZMY WDROŻENIA, ETAPY, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA, KORZYŚCI I ZAGROŻENIA. ZMIANY SPOSOBU FAKTUROWANIA, DO KTÓRYCH MUSISZ SIE PRZYGOTOWAĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE [nr 8544v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ceniony doradca podatkowy

AKCJA BILANS ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 - MODUŁ ONLINE - PODATEK VAT NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I PROBLEMY W 2023R ORAZ BIEŻĄCE ZAGADNIENIA [nr 8562v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 - PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - PROWADZI PANI MAŁGORZATA ŚWIĄTEK [nr 8578]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

18-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Małgorzata Świątek

BILANS 2023 - MODUŁ ONLINE - PODATEK PIT - ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ I DLA PŁATNIKÓW (ZAKŁADÓW PRACY)  [nr 8620v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSEF) I FAKTURY USTRUKTURYZOWANE 2023/2024 ORAZ ICH WPŁYW NA OBIEG DOKUMENTÓW I OBOWIĄZKI PODATKOWE W VAT, CIT, PIT [nr 8622v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

ELEKTRONIZACJA DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH W DZIALE KADR, HR I BIURZE KSIĘGOWYM PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU [nr 8624v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Anna Stokłosa

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU - PODATKI DOCHODOWE PIT I CIT ORAZ PODATEK VAT - AKCJA BILANS 2023 MODUŁ ONLINE [#8650v]

szkolenie online

18-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

NOWOŚĆ - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF? WDROŻENIE KSEF KROK PO KROKU W PRAKTYCE [nr 8545]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

19-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ceniony doradca podatkowy

BILANS 2023 - PODATEK VAT 2023 ZMIANY, PODSUMOWANIE ORAZ BIEŻĄCE ZAGADNIENIA - PROWADZI PANI EWA SOKOŁOWSKA [nr 8579]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

19-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Sokołowska

NOWOŚĆ – WDROŻENIE KSeF I FAKTURY USTRUKTURYZOWANEJ W INSTYTUTACH BADAWCZYCH, INSTYTUTACH NAUKOWYCH I SZKOŁACH WYŻSZYCH – ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PODATKOWE [nr 8596v]

szkolenie online

19-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Resiak

REPREZENTACJA I REKLAMA – ASPEKTY PODATKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH [nr 8645v]

szkolenie online

20-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

AKCJA BILANS 2023 - MODUŁ ONLINE - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT - ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8563v]

szkolenie online

21-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka

PODATEK PIT – BILANS 2023 - DLA PŁATNIKÓW I PODATNIKÓW (W TYM PRZEDSIĘBIORCÓW) [nr 8641v]

szkolenie online

21-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

PODATEK PIT 2023/2024 - ROZLICZENIE ROCZNE. PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI - AKCJA BILANS 2023 [nr 8565v]

szkolenie online

28-12-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 - PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - PROWADZI PANI MAŁGORZATA ŚWIĄTEK [nr 8572]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

28-12-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Małgorzata Świątek

Styczeń

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - PROWADZI PANI MAŁGORZATA ŚWIĄTEK [nr 8573]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

4-01-2024 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Małgorzata Świątek

AKADEMIA PODATKU VAT 2024 - AKTUALNE ZMIANY, PROBLEMY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8589v]

TRZYDNIOWE szkolenie online 08.01, 17.01, 05.02

8-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

VAT 2023 dzień 1 - ODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW, ODPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG, OBOWIĄZEK PODATKOWY, ZALICZKI W VAT, PODSTAWA OPODATKOWANIA I JEJ KOREKTA [nr 8591v1]

pierwsze szkolenie z 3-dniowego pakietu online

8-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

PODATEK PIT 2023/2024 - ROZLICZENIE ROCZNE. PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI - AKCJA BILANS 2023 [nr 8634v]

szkolenie online

9-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

NOWOŚĆ - PRZYGOTOWANIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR (KSeF) W PODMIOTACH MEDYCZNYCH W I POŁOWIE 2024 ROKU [nr 8640v]

szkolenie online

10-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Małgorzata Rzeszutek

KOSZTY PODATKOWE W CIT I PIT W 2024 ROKU ORAZ INNE WYBRANE ZAGADNIENIA [nr 8642v]

szkolenie online

10-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka

NOWOŚĆ - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF? WDROŻENIE KSEF KROK PO KROKU W PRAKTYCE [nr 8637]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

15-01-2024 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Sokołowska

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU  2023 – CIT. AMORTYZACJA PODATKOWA, PODATEK U ŹRÓDŁA, ULGI, DAROWIZNY, DEKLARACJE SKŁADANE PO ZAKOŃCZENIU ROKU [nr 8646v]

szkolenie online

15-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK - AKCJA BILANS [nr 8605]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

16-01-2024 do 19-01-2024 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Arkadiusz Lenarcik
Katarzyna Tomala
Grzegorz Tomala

PODATEK PIT 2023/2024 - ROZLICZENIE ROCZNE. PODSUMOWANIE 2023 ROKU W ZAKRESIE ZASAD DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI - AKCJA BILANS 2023 [nr 8635v]

szkolenie online

16-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

VAT 2023 dzień 2 - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA I NABYCIE TOWARÓW, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, DOSTAWA Z MONTAŻEM [nr 8592v2]

drugie szkolenie z 3-dniowego pakietu online

17-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2023/2024 [nr 8602]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

17-01-2024 do 19-01-2024 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

KOMPENDIUM PODATKOWE - ROZLICZENIA ROCZNE 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [r 8603]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

17-01-2024 do 19-01-2024 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Tomala
Grzegorz Tomala

WYNAGRODZENIA 2024 - ZMIANY I NOWOŚCI - KOMPENDIUM I WARSZTAT NA KAZUSACH [nr 8604]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

17-01-2024 do 19-01-2024 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Anna Stokłosa

SPORZĄDZANIE KOREKT DO ZUS W PŁATNIKU [nr 8598v]

szkolenie online

18-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Smulczyk

ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH PO ZMIANACH W STANOWISKU ZUS W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ Z 24 SIERPNIA 2023 R. [nr 8639v]

szkolenie online

19-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

NOWOŚĆ – WDROŻENIE KSeF I FAKTURY USTRUKTURYZOWANEJ W INSTYTUTACH BADAWCZYCH, INSTYTUTACH NAUKOWYCH I SZKOŁACH WYŻSZYCH – ZAGADNIENIA TECHNICZNE I PODATKOWE [nr 8647v]

szkolenie online

22-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Resiak

NOWOŚĆ - WDROŻENIE KSeF I FAKTURY USTRUKTURYZOWANEJ – NOWE WYZWANIE - ZAGADNIENIA PODATKOWE I TECHNICZNE [nr 8648v]

szkolenie online

22-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2024 ROKU W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – prowadzi dr Piotr Wąż [nr 8651v]

szkolenie online

22-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Piotr Wąż

NOWOŚĆ- FAKTUROWANIE W RAMACH KSEF I E-FAKTUR [nr 8636v]

szkolenie online

26-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grzegorz Tomala

NOWOŚĆ - KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR DLA BIUR RACHUNKOWYCH [nr 8638v]

szkolenie online

30-01-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Sokołowska

Luty

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

VAT 2023 dzień 3 - ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO, ROZLICZENIE USŁUG SPRZEDAWANYCH I KUPOWANYCH OD KONTRAHENTÓW ZAGRANICZNYCH, FAKTURY USTRUKTURYZOWANE, KSeF, KASY FISKALNE [nr 8593v3]

trzecie szkolenie z 3-dniowego pakietu online

5-02-2024 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.