Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Listopad

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Przygotowanie do objęcia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji - sprawdzenia, sprawozdania, jawny rejestr zbiorów danych oraz omówienie nowych rewolucyjnych zmian dt, Inspektora Danych Osobowych (DPO) wraz ze wzorami nowych dokumentów (jawny rejestr, plan sprawdzeń, sprawozdanie) [nr 5046]

4-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Przygotowanie do akcji wymiarowej w zakładach pracy za rok 2016.
Najnowsze stanowiska Ministra Finansów w zakresie pdof.
Zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej po Uchwale SN z dnia 2.02.2016 [nr 5089]

 rabat 

7-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i ich amortyzacja oraz inwentaryzacja w przepisach rachunkowych i podatkowych [nr 5091]

8-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Arkadiusz Lenarcik

Podatek od nieruchomości 2016/2017 - zmiany przepisów, aktualne interpretacje, orzecznictwo, problemy praktyczne [nr 5076]

 rabat 

9-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

VAT od podstaw 2016/2017 z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatku VAT oraz JPK [nr 5085]

 rabat 

9-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Podatek VAT zmiany 2016/2017 (uchwalone i projektowane) - problemy w obrocie krajowym i zagranicznym, odliczanie VAT w aspekcie JPK [nr 5094]

10-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

Inwentaryzacja 2016 w przepisach i praktyce [nr 5125]

14-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Arkadiusz Lenarcik

Obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS) związane z pracą obcokrajowców w Polsce [nr 5093]

15-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2016/2017 - rozliczanie delegacji i wyjazdów służbowych. Pojazd samochodowy w firmie. Świadczenia pracownicze [nr 5095]

 rabat 

15-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Ceny transferowe - zasadnicze zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017 roku. Zakres kontroli transakcji powiązanych [nr 5104]

15-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości po nowelizacji ustawy z uwzględnieniem najnowszych zmian wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacji (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, inne wymagane dokumenty, ABI) [nr 4998]

17-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Rafał Andrzejewski

Podatek VAT - zmiany na 2017 oraz w trakcie 2016 roku, JPK w zakresie VAT, aktualna problematyka i interpretacje MF, nowe orzecznictwo [nr 5111]

17-11-2016 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Dokumentacja pracownicza - z uwzględnieniem zmian od 1 .01. i 22.02. 2016, 08.2016, 1.09.2016 - warsztatowe szkolenie porządkujące wiedzę z prowadzeniem dokumentacji pracowniczych [nr 5121]

 rabat 

17-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Emerytury z uwzględnieniem zmian od 2017 roku - korzystniejsze zasady ustalania wysokości emerytur, obowiązki płatnika składek wobec ZUS w zakresie spraw emerytalno - rentowych [nr 5080]

 rabat 

18-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- Specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych

Podatek CIT w 2016 oraz 2017 roku – nowelizacje przepisów oraz aktualne zagadnienia [nr 5092]

18-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Piekielnik

ZFŚS 2016/2017 w praktyce - 500+ a dochód do celów socjalnych, zasady prawidłowego tworzenia i wydatkowania ZFŚS z uwzględnieniem zasad opodatkowania świadczeń socjalnych - najczęściej popełniane błędy [nr 5105]

 rabat 

18-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- główny specjalista z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ceny transferowe - zasadnicze zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017 roku. Zakres kontroli transakcji powiązanych [nr 5114]

18-11-2016 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – obowiązki w zakresie podatku VAT oraz towarzyszące im zmiany w przepisach [nr 5118]

18-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grzegorz Tomala

Wynagrodzenia, roczne rozliczenia z ZUS i US, ochrona danych osobowych w dziale płac i księgowości - nowe obowiązki pracodawcy w 2017 roku  - warsztaty dla praktyków [nr 5013]

20-11-2016 do 23-11-2016 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Rafał Andrzejewski

Prawo pracy 2016/2017 oraz ochrona danych osobowych w kadrach i HR - kolejne ważne zmiany w przepisach - warsztaty praktyczne [nr 5012]

20-11-2016 do 23-11-2016 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski
Rafał Andrzejewski

Kompleksowe praktyczne warsztaty dla ABI I ADO [nr 5011]

20-11-2016 do 22-11-2016 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Rafał Andrzejewski

Środki trwałe i rozliczanie inwestycji dla służb technicznych i niefinansowych - dokumentacja, analizy przypadków [nr 5096]

 rabat 

21-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Nowości w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego - naliczanie, niezbędna dokumentacja - stan prawny na listopad 2016 [nr 5106]

 rabat 

21-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

Prawo archiwalne po nowelizacji - zasady prowadzenia archiwum zakładowego i składnicy akt oraz postępowania z dokumentacją [nr 5074]

 rabat 

22-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Magdalena Marosz

Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem m.in. usług niematerialnych i transportu międzynarodowego, aktualne orzecznictwo i interpretacje [nr 5123]

22-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Podatek VAT w 2016/2017 roku - najnowsze zmiany, nowe obowiązki w podatku VAT po wprowadzeniu JPK, najnowsze interpretacje i orzecznictwo MF, SA i ETS [nr 5064]

23-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Podatki: CIT, VAT, PIT - ważne zmiany w 2016 oraz od 1 stycznia 2017 roku [nr 5124]

23-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Opłacanie składek na ZUS z najnowszymi zmianami od 1 września 2016 w zakresie wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników w zakresie wypłaty zasiłków [nr 5107]

 rabat 

23-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Radzisław

Prawo pracy 2016/2017 dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli [nr 5115]

 rabat 

23-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Ciborski

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych – w tym zmiany w przepisach od 8 września 2016r. [nr 5109]

 rabat 

24-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Smulczyk

Zmiany w prawie pracy 2016/2017 - w tym nowe zasady zawierania umów o pracę od 1 września 2016, wynagrodzenie minimalne, minimalna stawka godzinowa, najnowsza wykładnia oraz dalsze zmiany od stycznia 2017 [nr 5120]

25-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Zmiany w korygowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS w programie PŁATNIK 10.01.001.Interaktywny Płatnik Plus -narzędzia programu oraz funkcje administracyjne przydatne w pracy bieżącej [nr 5122]

 rabat 

25-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

BILANS 2016. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2016 i zmiany w przepisach podatkowych na 2017 rok [nr 5010]

27-11-2016 do 30-11-2016 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Zdzisław Modzelewski
Sebastian Twardoch
dr Roman Seredyński

Ceny Transferowe 2017 - zasadnicze zmiany w dokumentacji podatkowej, możliwe opcje kontroli czyli teoria vs praktyka - warsztaty [nr 5004]

27-11-2016 do 29-11-2016 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Marcin Jakub Górski

BILANS 2016. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2016, zmiany w przepisach podatkowych na 2017 rok [nr 5063]

ilość miejsc jest ograniczona

28-11-2016 do 30-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Małgorzata Militz
Tomasz Wojewoda
Arkadiusz Lenarcik

Zmiany w korygowaniu dokumentów ubezpieczeniowych ZUS w programie Płatnik 10 + PŁATNIK PLUS + obowiązkowe PUE (E-ZLA) [nr 5075]

28-11-2016 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Dorota Gąsior

Podatek VAT 2016/2017 - zmiany w 2016 roku, duże zmiany w VAT na 2017 rok [nr 5081]

28-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Małgorzata Militz

Przygotowanie do akcji wymiarowej w zakładach pracy za rok 2016.
Najnowsze stanowiska Ministra Finansów w zakresie pdof.
Zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej po Uchwale SN z dnia 2.02.2016 [nr 5090]

 rabat 

28-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Faktura, e-faktura 2017 - zasady wystawiania i dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT po nowelizacji ustawy VAT [nr 5126]

 rabat  

28-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Zmiany zasad delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług od 18.06.2016 r. Prawo właściwe, warunki zatrudnienia, zabezpieczenie społeczne, polska ustawa o pracownikach delegowanych [nr 5073]

 rabat 

29-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Podatek dochodowy od osób prawnych - zamknięcie roku 2016. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 [nr 5082]

29-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. dotyczących zatrudniania cudzoziemców - szkolenie/warsztaty [nr 5099]

29-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Inspektor PIP

Płace 2016/2017 - nowości, kontrowersje i możliwości optymalizacji czyli co nas czeka w nowym roku i gdzie można wygenerować podwyżki dla pracownika i oszczędności dla pracodawcy [nr 5110]

 rabat 

29-11-2016 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Cieślak

Sprawozdania finansowe za 2016 rok według znowelizowanych polskich przepisów bilansowych [nr 5083]

30-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Arkadiusz Lenarcik

VAT w obrocie międzynarodowym, WNT/WDT, eksport, import towarów oraz usług, transakcje łańcuchowe - zmiany w 2016 roku, praktyczne aspekty [nr 5116]

30-11-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Płace 2016/2017 - nowości, kontrowersje i możliwości optymalizacji czyli co nas czeka w nowym roku i gdzie można wygenerować podwyżki dla pracownika i oszczędności dla pracodawcy [nr 5117]

30-11-2016 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Monika Cieślak

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek VAT zmiany 2016/2017 (uchwalone i projektowane) - problemy w obrocie krajowym i zagranicznym, odliczanie VAT w aspekcie JPK [nr 5113]

1-12-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

PODATKI - Zmiany w przepisach VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej po 1 stycznia 2017 [nr 5016]

11-12-2016 do 14-12-2016 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

Wynagrodzenia, roczne rozliczenia z ZUS i US, nowe obowiązki pracodawcy w 2017 roku  - praktyczne warsztaty [nr 5015]

11-12-2016 do 14-12-2016 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Prawo pracy 2016/2017 – kolejne zmiany w przepisach – praktyczne warsztaty [nr 5014]

11-12-2016 do 14-12-2016 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Roczne rozliczenie podatku (akcja wymiarowa) za rok 2016 rok. Opodatkowanie przychodów wypłacanych w 2016 r. przez zakłady pracy w świetle ustawy o PDOF. Najnowsze stanowiska Ministra Finansów w zakresie PDOF [nr 5101]

 rabat 

14-12-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - szczegółowe omówienie zmian od 1 stycznia 2016, od 1 sierpnia 2016 oraz  planowanych od 1 stycznia 2017 [nr 5112]

21-12-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Roczne rozliczenie podatku (akcja wymiarowa) za rok 2016 rok. Opodatkowanie przychodów wypłacanych w 2016 r. przez zakłady pracy w świetle ustawy o PDOF. Najnowsze stanowiska Ministra Finansów w zakresie PDOF [nr 5102]

 rabat 

28-12-2016 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Dowolny temat szkolenia, do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright Š 2015 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.