Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - WARSZTAT NA WZORACH - PROCEDUR, POLITYK, WNIOSKÓW DO OPRACOWANIA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW [nr 8395v]

szkolenie online

6-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Anna Stokłosa

NAJNOWSZE PRZEPISY WPROWADZONE DO KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA - PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA [nr 8399v]

szkolenie online

6-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

KADRY W 2023 ROKU – NAJNOWSZE ZMIANY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW [nr 8415v]

szkolenie online

12-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW [nr 8419v]

szkolenie online

12-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
prawnik, trener, konsultant

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 -  DOSTOSOWANIE K.P. DO STANDARDÓW PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWACH UE W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ (2019/1152) ORAZ W SPRAWIE RÓWNOWAGI MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW (2019/1158).
WDROŻENIE PRZEPISÓW O PRACY ZDALNEJ I KONTROLI TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI PRAWA PRACY [NR 8276]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2023 [nr 8277]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Dariusz Polakowski
Aleksander Gniłka

WYNAGRODZENIA PO ZMIANACH W 2023 ROKU – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA Z ZUS I US [nr 8279]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław

ŚRODKI TRWAŁE W PRAWIE BILANSOWYM (PSR, MSSF) ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W RAMACH POLSKIEGO ŁADU - KOMPENDIUM WIEDZY [nr 8425v]

szkolenie online

13-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

NAJNOWSZE PRZEPISY WPROWADZONE DO KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA - PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA [nr 8412]

szkolenie stacjonarne, Kraków

14-06-2023 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

Faktura VAT 2023 – fakturowanie po najnowszych zmianach [nr 8420]

szkolenie stacjonarne, Kraków

14-06-2023 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Łukasz Chłond

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2023 W PRAKTYCE – PRAWIDŁOWE TWORZENIE I WYDATKOWANIE ZFŚS W WARUNKACH PRACODAWCY BUDŻETOWEGO I PRZEDSIĘBIORCY [nr 8394v]

szkolenie online

15-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

ZASIŁKI  W 2023 ROKU - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK Z OMÓWIENIEM NAJNOWSZYCH  ZMIAN – WDROŻENIE DYREKTYWY 2019/1152 I DYREKTYWY 2019/1158  TZW. DYREKTYWY RODZICIELSKIEJ [nr 8396v]

szkolenie online

15-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Radzisław

PODATEK VAT 2023. ZMIANY OD 1 LIPCA 2023. SLIM VAT 3. CO SIĘ ZMIENIŁO I ZMIANY, DO KTÓRYCH MUSISZ SIĘ PRZYGOTOWAĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE [nr 8398v]

szkolenie online

16-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

PRAKTYCZNE ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW Z ZASTOSOWANIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2023 R. [nr 8411v]

szkolenie online

16-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku [nr 8417v]

szkolenie online

16-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Smulczyk

PODATEK U ŹRÓDŁA W 2023 ROKU [nr 8392v]

szkolenie online

19-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

ŚWIADECTWO PRACY W 2023 ROKU W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – ZMIANY, TRUDNE I KONTROWERSYJNE PRZYPADKI [nr 8421v]

szkolenie online

20-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Piotr Wąż

NOWA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2023 ROKU - W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH.
WPŁYW NOWELIZACJI KODEKSU PRACY NA TREŚCI NOWYCH DOKUMENTÓW KADROWYCH. WZORY DOKUMENTÓW GOTOWE DO ZASTOSOWANIA [nr 8422v]

szkolenie online

20-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik PIP, doktor nauk prawnych

PODATEK DOCHODOWY NA ROK 2023 [nr 8426v]

szkolenie online

21-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

PODATEK VAT DLA POCZĄTKUJĄCYCH W 2023 ROKU - NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W SKRÓCIE [nr 8397v]

szkolenie online

22-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

JAK W 2023 R. DOKONAĆ PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, W TYM ZA CZAS PŁATNYCH NIEOBECNOŚCI, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP, NALEŻNOŚCI PO USTANIU STOSUNKU PRACY, JAK POPRAWNIE DOKONAĆ POTRĄCEŃ Z NALEŻNOŚCI PRACOWNIKÓW – PO ZMIANACH PODATKOWYCH I SKŁADKOWYCH – WARSZTATY Z NALICZANIA [nr 8413v]

szkolenie online

22-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

LETNIA SZKOŁA PŁAC 2023 - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z NALICZANIA WYNAGRODZEŃ [nr 8278]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

25-06-2023 do 28-06-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 -  DOSTOSOWANIE K.P. DO STANDARDÓW PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWACH UE W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ (2019/1152) ORAZ W SPRAWIE RÓWNOWAGI MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW (2019/1158).
WDROŻENIE PRZEPISÓW O PRACY ZDALNEJ I KONTROLI TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI PRAWA PRACY [NR 8282]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

25-06-2023 do 28-06-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2023 - NAJNOWSZE ZMIANY [nr 8303]

szkolenie wyjazdowe, Wisła Hotel Gołębiewski

25-06-2023 do 28-06-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Henryk Grychtoł
Katarzyna Tomala
Dariusz Polakowski

NAJNOWSZE PRZEPISY WPROWADZONE DO KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA - PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA [nr 8431v]

szkolenie online

26-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

FAKTUROWANIE W 2023 ROKU, W TYM FAKTURY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (W WDT, WNT, EKSPORCIE) [nr 8414v]

szkolenie online

26-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

PODATEK VAT – ZMIANY OD 1 LIPCA 2023, OD 1 STYCZNIA 2023 ORAZ FAKTURA USTRUKTURYZOWANA I KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR [nr 8427v]

szkolenie online

26-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

PODATEK VAT W 2023 R. – SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH ZMIAN M.IN. PAKIET ZMIAN OD 1 LIPCA 2023, SLIM VAT 3 ORAZ AKTUALNE PROBLEMY [nr 8418v]

szkoolenie online

29-06-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Lipiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

PODATEK VAT 2023 – ZMIANY OD 1 LIPCA 2023. SLIM VAT 3. CO SIĘ ZMIENIŁO I ZMIANY, DO KTÓRYCH MUSISZ SIE PRZYGOTOWAĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE [nr 8416v]

szkolenie online

4-07-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

PODATEK VAT 2023 - STAN NA 1 LIPCA 2023 ORAZ SLIM VAT 3, ZMIANY I OBSZARY WRAŻLIWE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI [nr 8424]

szkolenie stacjonarne, Kraków

5-07-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Renata Marek

PRAWO PRACY 2023 - NAJNOWSZE ZMIANY WPROWADZONE W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU I ICH WDRAŻANIE W PRAKTYCE KADROWEJ [nr 8305]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane

11-07-2023 do 13-07-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ireneusz Zabawa

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2023 - NAJNOWSZE ZMIANY [nr 8306]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane

11-07-2023 do 13-07-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Henryk Grychtoł

WYNAGRODZENIA 2023 - NALICZANE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI KODEKSU PRACY ORAZ ZMIANY PŁACY MINIMALNEJ OD 1 LIPCA 2023 – WARSZTAT PŁACOWO - KADROWY [nr 8307]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane

11-07-2023 do 13-07-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Anna Stokłosa

NAJNOWSZE PRZEPISY WPROWADZONE DO KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA - PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA [nr 8432v]

szkolenie online

11-07-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2023 ROKU ORAZ PLANOWANE ZMIANY [nr 8434v]

szkolenie online

12-07-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Paulina Sołtys

Sierpień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROCEDURY, DOKUMENTY, KONTROLE PIP I SG [nr 8433v]

szkolenie online

17-08-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Cezary Pytlarz

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 LIPCA 2023 ROKU [nr 8308]

szkolenie wyjazdowe, Karpacz Hotel Gołębiewski

27-08-2023 do 30-08-2023 Karpacz Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Tomala
Grzegorz Tomala

ZMIANY W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU - PRAWO PRACY PO WDROŻENIU NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW [nr 8309]

szkolenie wyjazdowe, Karpacz Hotel Gołębiewski

27-08-2023 do 30-08-2023 Karpacz Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

LETNIA SZKOŁA WYNAGRODZEŃ 2023  - PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, ROZLICZENIA Z ZUS I US [nr 8310]

szkolenie wyjazdowe, Karpacz Hotel Gołębiewski

27-08-2023 do 30-08-2023 Karpacz Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław

Wrzesień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

KURS VAT 2023 - AKTUALNE ZMIANY, PROBLEMY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8428v]

TRZYDNIOWE szkolenie online

12-09-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

BILANS I PODATKI 2023 - PRZYGOTOWANIE DO BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 I ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8400]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

24-09-2023 do 27-09-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Zdzisław Modzelewski
Dominik Biel
Katarzyna Tomala

KODEKS PRACY 2023 PO NOWELIZACJI [nr 8401]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

24-09-2023 do 27-09-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

JESIENNA SZKOŁA WYNAGRODZEŃ – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA Z ZUS I US [nr 8402]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

24-09-2023 do 27-09-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław

Listopad

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

BILANS 2023 - PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8403]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

26-11-2023 do 29-11-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Arkadiusz Lenarcik
Aleksander Gniłka
Zdzisław Modzelewski

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.