Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2019 r. - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów [nr 6417]

25-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Tworzenie niezbędnej dokumentacji dla spełnienia wymogów RODO - warsztaty praktyczne [nr 6453]

25-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Iwona Gołąb-Kobylińska

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - ZMIANY w 2019 roku [nr 6457]

25-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Wójciak

Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2019 roku [nr 6418]

26-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych

Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego [nr 6425]

26-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

SAMOCHODY OSOBOWE W FIRMIE w 2019 r. – duże zmiany w rozliczaniu CIT, PIT, VAT i ZUS, procedury w zakresie wykorzystywania - aktualna praktyka skarbowa rozliczania [nr 6458]

26-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

Prawo Pracy dla kadry kierującej pracownikami w 2019 roku.
Uprawnienia i obowiązki kierowników z punktu widzenia prawa pracy [nr 6462]

26-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
wieloletni główny specjalista w MRPiPS

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp ( II edycja ) [nr 6460]

26-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Prawo pracy, nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany i problemy praktyczne, najnowsze orzecznictwo i wykładnia [nr 6472]

26-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne (nowe regulacje od 1 maja 2019r.)  [nr 6410]

29-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Program Płatnik 10.02.002 warsztaty komputerowe od podstaw [nr 6431]

29-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2019 roku [nr 6456]

29-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

Maj

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek u źródła 2019 z perspektywy polskiego płatnika – zmiany, orzecznictwo, praktyka [nr 6466]

9-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Wójciak

Fakturowanie w 2019 roku – szkolenie dla początkujących [nr 6469]

10-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy [nr 6467]

13-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019 r. z uwzględnieniem zmian w dokumantacji kadrowej oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy [nr 6414]

14-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 [nr 6473]

15-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

ZFŚS 2019 warsztaty dla praktyków.
Najnowsze zmiany w ustawie o funduszu socjalnym i w innych ustawach dotyczących zfśs, zasady przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej z uwzględnieniem ograniczeń (RODO)  [nr 6474]

16-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Prawo pracy 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
2-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa [nr 6478]

16-05-2019 do 17-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Jędrzejewska
Beata Stanibuła

Prawo pracy zmiany w 2019 roku.
Prawidłowe stosowanie nowych przepisów - dokumentacja pracownicza, monitoring,  ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, najnowsze wskazówki UODO [nr 6485]

pierwszy dzień ze szkolenia dwudniowego

16-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Jędrzejewska

VAT od podstaw 2019 z uwzględnieniem najnowszych przepisów JPK i SPLIT PAYMENT. Diagramy i Schematy [nr 6463]

17-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

KONTROLA przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - RODO [nr 6481]

17-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Gabriela Rychły-Stucke

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, rozliczanie i zarządzanie czasem pracy, świadectwa pracy, urlopy wypoczynkowe - problemy praktyczne [nr 6486]

drugi dzień szkolenia dwudniowego

17-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Beata Stanibuła

Szkolenie z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 (nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring) [nr 6479]

21-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej

Podatek u źródła dla początkujących.
Ustawy o podatkach dochodowych. Umowy międzynarodowe. Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? Obowiązki i odpowiedzialność płatnika. [nr 6465]

22-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

KOREKTY dokumentacji płacowych w 2019 r. i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US - aspekty praktyczne [nr 6452]

23-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Od zatrudnienia do zwolnienia - ABC kadrowca [nr 6477]

23-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - nowy obowiązek dla pracodawcy. Emerytury.
Najnowsze zmiany legislacyjne w 2019 roku [nr 6476]

24-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

PRAWO PRACY 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
3-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6203]

Nowość PROMOCJA

26-05-2019 do 29-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski,
Monika Frączek

PODATKI VAT, CIT, PIT, schematy podatkowe - zmiany w 2019 roku [nr 6204]

Nowość PROMOCJA

26-05-2019 do 29-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Sebastian Twardoch
dr Paweł Selera
Katarzyna Tomala

Tworzenie niezbędnej dokumentacji dla spełnienia wymogów RODO - warsztaty praktyczne  [nr 6205]

26-05-2019 do 28-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Iwona Gołąb-Kobylińska

Umowy w obrocie gospodarczym [nr 6206]

26-05-2019 do 28-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
mec. Łukasz Miętkowski

Prawo pracy, nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany i problemy praktyczne, najnowsze orzecznictwo i wykładnia [nr 6475]

27-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Schematy podatkowe MDR oraz sankcje związane z optymalizacją podatkową [nr 6483]

28-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

Problemy praktyczne w podatku od nieruchomości w 2019 r. [nr 6487]

28-05-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace

- doradca podatkowy, prawnik


Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek akcyzowy w 2019 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji nr 6450]

6-06-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

PPK - czyli nowa forma odkładania na emeryturę, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, konsekwencje podatkowe oraz przepisy karne [nr 6461]

11-06-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski,

Wybrane istotne zmiany 2019 CIT. Ordynacja podatkowa. PIT płatnik CIT 2018 - zagadnienia budzące wątpliwości [nr 6470]

11-06-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW

PODATKI 2019 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, schematy podatkowe [nr 6010]

Nowość PROMOCJA

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
dr Paweł Selera
Sebastian Twardoch

ZABEZPIECZENIA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH [nr 6200]

16-06-2019 do 18-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
mec. Łukasz Miętkowski

LETNIA SZKOŁA PRAWA PRACY 2019 - Kompendium zmian w przepisach [nr 6201]

Nowość PROMOCJA

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

LETNIA SZKOŁA PŁAC – kompendium zmian w 2019 roku [nr 6202]

Nowość PROMOCJA

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Prawo pracy dla kadry kierowniczej po zmianach w 2019 roku [nr 6471]

19-06-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Krzysztof Stucke

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.