Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Marzec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dokumenty gromadzone w aktach osobowych, pozostała dokumentacja pracownicza – nowe regulacje prawne w 2017 r., praktyczne wzory i planowane kolejne zmiany [nr 5349]

29-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Środki trwałe i rozliczanie inwestycji dla służb technicznych i niefinansowych [nr 5353]

29-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek VAT 2017 - praktykowanie rozliczania VAT po zmianach, odliczanie podatku VAT w 2017 roku, odwrotne obciążenie, bieżące problemy [nr 5355]

7-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

Opłacanie składek ZUS w 2017 z najnowszymi zmianami w zakresie obowiązującego od 1 stycznia 2017 wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników w zakresie wypłaty zasiłków  [nr 5361]

 rabat 

7-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

Faktura VAT w 2017 roku. Nowe regulacje karno-skarbowe, zaostrzone sankcje dotyczące fakturowania od 1 marca 2017 r. [nr 5371]

 rabat 

11-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Prawo pracy – najnowsze regulacje w 2017 r. i wyjaśniające je stanowiska urzędowe. Jak prawidłowo stosować znowelizowane przepisy [nr 5364]

 rabat 

12-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce od stycznia 2017 roku z uwzględnieniem zmian przy umowach zlecenia [nr 5368]

12-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

Podatek VAT i podatki dochodowe w 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych [nr 5378]

12-04-2017 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT dla usług budowlanych w 2017 roku według znowelizowanych przepisów [nr 5377]

13-04-2017 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian – szkolenie/warsztaty [nr 5360]

 rabat 

19-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
wieloletni pracownik inspekcji pracy, starszy inspektor pracy

VAT od podstaw 2017. Nowe regulacje karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017 [nr 5370]

 rabat 

19-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Umowy cywilnoprawne - zasady wyliczania wynagrodzenia. Zmiany 2016/2017 [nr 5387]

 rabat 

19-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Ceny transferowe - zasadnicze zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017 roku. Zakres kontroli transakcji powiązanych [nr 5366]

20-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Nowelizacja VAT 2017 - zmiany w deklarowaniu i ewidencjonowaniu transakcji oraz nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017 [nr 5373]

 rabat 

20-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Akta osobowe pracownika 2017, pozostała dokumentacja pracownicza - Nowe regulacje prawne w 2017 r., praktyczne nowe wzory, planowane kolejne zmiany od 1 czerwca [nr 5380]

 rabat 

20-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Zmiany w podatkach VAT i CIT 2017 po nowelizacji ustaw podatkowych [nr 5383]

20-04-2017 do 21-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski
Tomasz Piekielnik

ZFŚS 2017. Najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nowe rozwiązania prawne dla pracodawców w zakresie tworzenia funduszu [nr 5359]

 rabat 

21-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WNT/WDT, eksport, import towarów oraz usług, transakcje łańcuchowe - praktyczne aspekty [nr 5358]

 rabat 

21-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce od stycznia 2017 roku z uwzględnieniem zmian przy umowach zlecenia [nr 5379]

 rabat 

21-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Smulczyk

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2017 roku - najważniejsze zmiany i interpretacje [nr 5382]

21-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Piekielnik

PŁATNIK 10.01.001, Korekty dokumentacji Ubezpieczeniowej ZUS, IPP - Interaktywny Płatnik Plus Narzędzia programu oraz funkcje administracyjne przydatne w pracy bieżącej,(Teoretyczno-praktycznie z Płatnikiem 10.01.001) [nr 5365]

 rabat 

24-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r., aktualne orzecznictwo i interpretacje [nr 5374]

24-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Środki trwałe dla zaawansowanych w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów [nr 5376]

24-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Roman Seredyński

Prawo pracy w 2017 roku - najnowsze zmiany. Jak praktycznie stosować znowelizowane przepisy [nr 5022]

25-04-2017 do 28-04-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Nowelizacja przepisów podatkowych - PODATKI 2017 [nr 5030]

25-04-2017 do 28-04-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Małgorzata Militz
Sebastian Twardoch
dr Roman Seredyński

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5300]

25-04-2017 do 28-04-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r. – nowe planowane zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” – obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ). [nr 5367]

25-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

Umowy cywilnoprawne. Umowa Zlecenia. Umowa o dzieło. Praktyka kontrolna ZUS. Zmiana zasad wynagradzania zleceniobiorców i konsekwencje w zakresie opłacania składek [nr 5385]

 rabat 

25-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Radzisław

Nowelizacja VAT 2017 - w tym zmiany od 1 marca 2017 [nr 5386]

25-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Zarządzanie dokumentacją. Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Zmiany w prawie archiwalnym. Jak przygotować się do kontroli? [nr 5375]

 rabat 

26-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Magdalena Marosz

Faktura VAT w 2017 roku. Nowe regulacje karno-skarbowe, zaostrzone sankcje dotyczące fakturowania od 1 marca 2017 r. [nr 5384]

 rabat 

27-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Podróż służbowa 2017 – pracownik i nie-pracownik w delegacji krajowej i zagranicznej [nr 5354]

 rabat 

27-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Joanna Ruszczak

Środki trwałe i rozliczanie inwestycji dla służb technicznych i niefinansowych [nr 5372]

 rabat 

27-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Zasiłki w 2017 roku - warsztaty z przyznawania i wyliczania zasiłków [nr 5362]

 rabat 

27-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

EMERYTURY w 2017 roku - przygotowanie do zmiany w przepisach od 1.10.2017 [nr 5352]

 rabat 

28-04-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- Specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach [nr 5356]

 rabat 

28-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Przemysław Jeżek

PODATEK DOCHODOWY i SKŁADKI ZUS od świadczeń pracowniczych w 2017 - na bazie najnowszych orzeczeń i interpretacji [nr 5363]

 rabat 

28-04-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- specjalista, szkoleniowiec z zakresu kadr i płac

Maj

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Delegowanie pracowników do innego państwa w 2017 roku po zmianie przepisów. Warunki zatrudnienia w innych państwach UE, kontrola delegowania w Polsce i innych państwach UE, perspektywy instytucji delegowania na najbliższe lata [nr 5369]

 rabat 

17-05-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Prawo pracy – KOMPENDIUM najnowszych przepisów w 2017 r. i wyjaśniające je stanowiska urzędowe [nr 5023]

28-05-2017 do 31-05-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Monika Frączek

Kompleksowe praktyczne warsztaty dla ABI I ADO [nr 5029]

28-05-2017 do 30-05-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Rafał Andrzejewski

Praktyczny przegląd podatków w 2017 roku - zmiany, praktyka, interpretacje [nr 5031]

28-05-2017 do 30-05-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

PRAWO PRACY najnowsze zmiany w przepisach od 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5024]

18-06-2017 do 20-06-2017 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Kompleksowe praktyczne warsztaty dla ABI I ADO [nr 5025]

18-06-2017 do 20-06-2017 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Rafał Andrzejewski

Akademia Podatkowa 2017 – przegląd zmian podatkowych VAT, CIT, PIT, środki trwałe [nr 5026]

18-06-2017 do 20-06-2017 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5027]

18-06-2017 do 20-06-2017 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia, do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.