Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI - po zmianach wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy [nr 7921v]

szkoenie online

2-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Cezary Pytlarz

VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) - z uwzględnieniem zmian w 2022 i 2021 r. [nr 7922v]

szkolenie online

6-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Środki trwałe w prawie bilansowym (PSR, MSSF) oraz wybrane zagadnienia podatkowe po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu - kompendium wiedzy [nr 7926v]

szkolenie online

6-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian 2022. Należyta staranność płatnika. Wypłaty powyżej 2 mln zł. – węższy zakres podmiotowy i przedmiotowy. Opinia o stosowaniu preferencji – szersze zastosowanie ]nr 7929v]

szkolenie online

7-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Zmiany w PIT w wynagrodzeniach od 2022r. wynikające z tzw. „polskiego ładu” wraz z działaniami naprawczymi oraz inne wybrane zagadnienia w tym planowane zmiany od 1 lipca 2022 [nr 7939v]

szkolenie online

7-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka

Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników - zmiany w ustawie PIT od 1 lipca 2022 roku [nr 7933v]

szkolenie online

8-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

Zasady Fakturowania 2022 - dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT [nr 7928v]

szkolenie online

9-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, oddelegowanie, pakiet mobilności, samochód w firmie [nr 7949v]

szkolenie onlline

9-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

ZFŚS 2022 w praktyce - po odwołaniu stanu epidemii - ze szczególnym uwzględnieniem zasad dopłacania z zfśs do wypoczynku pracowników, ich dzieci oraz emerytów oraz udzielania pomocy materialnej/zapomóg [nr 7936v]

szkolenie online

10-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nowelizacja VAT w 2022 roku - zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, aktualny JPK, Slim VAT 3, e-Faktura i Krajowy System eFaktur, TAX FREE [nr 7944v]

szkolenie online

10-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

FAKTURY i E-FAKTURY 2022 – zasady wystawiania z uwzględnieniem zmian w ramach SLIM VAT, faktury korekty, refakturowanie usług, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa [nr 7948v]

szkolenie onlline

10-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ceniony doradca podatkowy

Prawo pracy 2022 najnowsze i nadchodzące zmiany - kompendium wiedzy [nr 7605]

szkolenie wyjazdowe, KOŁOBRZEG

12-06-2022 do 15-06-2022 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Letnia Szkoła Podatków 2022 - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT, bieżące problemy z uwzględnieniem planowanych zmian od lipca 2022 [nr 7606]

szkolenie wyjazdowe, KOŁOBRZEG

12-06-2022 do 15-06-2022 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Dariusz Polakowski
Aleksander Gniłka

LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022r. [nr 7610]

szkolenie wyjazdowe, KOŁOBRZEG

12-06-2022 do 15-06-2022 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

NOWOŚĆ
Podróże służbowe w 2022 roku w pytaniach i odpowiedziach – prowadzi dr Piotr Wąż [nr 7913]

szkolenie online

13-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Nowy Ład w kadrach i płacach 2022r. - z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku [nr 7953v]

szkolenie online

13-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie naliczania wynagrodzeń, zasiłków i składek ZUS z uwzględnieniem propozycji zmian od 1 lipca 2022 r. [nr 7924v]

szkolenie online

14-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Radzisław

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy - nowe możliwości i rozwiązania [nr 7952v]

szkolenie online

14-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

Polski Ład reaktywacja - wynagrodzenia i podatki w kontekście zmian od 1 lipca 2022 [nr 7951v]

szkolenie online

15-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Ziółkowski

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2022 w pytaniach i odpowiedziach [nr 7931v

szkolenie online

20-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik PIP, doktor nauk prawnych

PRAWO PRACY 2022 - najnowsze i planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy ostatniego półrocza - prowadzi dr Piotr Wąż [nr 7932v]

szkolenie online

20-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń i podatków od 1 lipca 2022 roku wynikające z nowelizacji ustawy PIT - warsztaty na przykładach [nr 7934]

szkolenie stacjonarne, Kraków

20-06-2022 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

Zmiany w podatkach od  1 lipca 2022r. oraz wybrane problemy podatkowe VAT, CIT, PIT dotyczące roku 2022 [nr 7943v]

szkolenie online

20-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Polski Ład reaktywacja - wynagrodzenia i podatki w kontekście zmian od 1 lipca 2022 [nr 7925v]

szkolenie online

21-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Ziółkowski

CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy z uwzględnieniem wybranych zmian w 2022 roku [nr 7946v]

szkolenie online

21-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, prawnik

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 lipca 2022 r. [nr 7930]

szkolenie online

22-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Smulczyk

Nowelizacja Prawa pracy w 2022 roku – przygotowanie do zmian wynikających z wdrożenia przepisów unijnych oraz innych nowych procedur  [nr 7945v]

szkolenie online

22-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- Specjalista ds. legislacji w MRiPS

LETNIA AKADEMIA KADRY, PŁACE, PRAWO PRACY - najnowsze i nadchodzące zmiany 2022 [nr 7607]

szkolenie wyjazdowe, WISŁA

26-06-2022 do 29-06-2022 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2022r. [nr 7608]

szkolenie wyjazdowe, WISŁA

26-06-2022 do 29-06-2022 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

Letnia Szkoła Podatków - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT, bieżące problemy z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 [nr 7609]

szkolenie wyjazdowe, WISŁA

26-06-2022 do 29-06-2022 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Aleksander Gniłka
Dariusz Polakowski

NOWY PROGRAM!!!
Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych przez płatników z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych w 2022 r. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022  [nr 7927]

szkolenie stacjonarne, Kraków

27-06-2022 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- Specjalista w zakresie obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników - zmiany w ustawie PIT od 1 lipca 2022 roku [nr 7938v]

szkolenie online

28-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

Podatek PIT, CIT, VAT w 2022 roku - zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022r. i od 1 stycznia 2022r. - Polski Ład 2.0 [nr 7950v]

szkolenie online

28-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Wydatki marketingowe. Reprezentacja i reklama. Konsekwencje podatkowe [nr 7937v]

szkolenie online

29-06-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Lipiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń i podatków od 1 lipca 2022 roku wynikające z nowelizacji ustawy PIT - warsztaty na przykładach [nr 7941]

szkolenie stacjonarne, Kraków

4-07-2022 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

Podatek akcyzowy 2022 - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji [nr 7942v]

szkolenie online

7-07-2022 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

LETNIA AKADEMIA KADR i PŁAC - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 roku [nr 7800]

szkolenie wyjazdowe, Hotel Czarny Groń ****

11-07-2022 do 14-07-2022 Rzyki k. Wadowic Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.