1. PLIKI „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Centrum Promocji i Szkolenia System z siedzibą w Zielonkach przy ul. Wiarusa 11 lok 1

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

......

2. DANE OSOBOWE I ZASADY PRZETWARZANIA:

1.Podstawa prawna.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

2.Administratorem, podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Centrum Promocji i Szkolenia System s.c. 32-087 Zielonki ul. Wiarusa 11 lok.1, NIP:6760105239, Regon:350641802.
Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pocztą tradycyjną na adres: 32-087 Zielonki ul. Wiarusa 11 lok.1 lub pod adresem email:   rodo@systemszkolenia.pl

3.Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.
Przetwarzamy następujące dane: nazwa podmiotu, imiona i nazwiska, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych. Państwa dane będą wykorzystane przez Administratora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (znanym  „RODO") w celu obsługi udziału w szkoleniu, w celu otrzymywania od Administratora drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny informacji niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, w celu zawierania umów handlowych oraz obsługi sprzedaży. Dane nie będą przekazywane do podmiotów i osób trzecich, zewnętrznych, chyba że wymagać tego będą okoliczności związane z realizacją usługi (rezerwacja noclegów w hotelu, transport, ubezpieczenie uczestników szkolenia, itp.).

4.Konieczność przekazania danych osobowych.
Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit. a) RODO. Na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, REGON oraz w innych powszechnie dostępnych informacjach udostępnianych jawnie, takich jak firmowe strony www, materiały reklamowe i marketingowe. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi dla uczestnika szkolenia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zamówionej usługi.

5.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub oznaczone wymogami prawa.

6.Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

8.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@systemszkolenia.pl

9.Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.Osoba, której dane dotyczą  ma prawo  wniesienia  skargi  do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących danej Osoby narusza przepisy RODO.

13.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

 Podobne strony

Przeglądasz stronę: Polityka prywatności

Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.