Temat:

PŁACE 2024 OD PODSTAW Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PLUS WARSZTATY Z ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ [#8874]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

Termin: 18-06-2024 do 19-06-2024
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Conrad Comfort ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Josepha Conrada 29 A
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS.

Conrad Comfort to nowe miejsce na hotelowej mapie Krakowa. Obiekt docenią wszyscy ceniący spokój, komfort, przyjazną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Dzięki wygodnej lokalizacji Conrad Comfort jest doskonałym miejscem pobytu zarówno dla Gości przyjeżdżających do Krakowa w interesach, turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Opis:

UWAGA
- możliwy udział w wybranym dniu szkolenia
- możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem w hotelu (za dodatkową opłatą)
- koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem od kolacji w dniu przyjazdu,
  do lunchu w dniu wyjazdu włącznie: 2.100 zł netto + 23% VAT
- jesteś zainteresowany rezerwacją noclegu? Skontaktuj się z nami

Program:

DZIEŃ PIERWSZY

I. ZESTAWIENIE NOWOŚCI W 2024 R. W KWESTII ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Składkowo -podatkowe rozliczenia wynagrodzenia na przełomie roku 2033/2024
 2. Wpływ dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. na prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 3. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2024 r.
 4. Najniższa podstawa świadczeń chorobowych w 2024 r.
 5. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 6. Ograniczenie składania korekt ZUS po 1 stycznia 2024 r.
 7. Dodatek za godziny nocne w styczniu i w lipcu 2024 r.

 

II. LISTA PŁAC W 2024 R.

 1. Rozliczanie podatkowe – stosowanie PIT 2, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia podatkowe, wnioski o oświadczenia podatkowe
 2. Składki społeczne pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem limitu ich odprowadzania
 3. Zasady ustalania składki zdrowotnej z uwzględnieniem stosowania zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
 4. Obligatoryjne składki na FP, FS, FGŚP, FEP
 5. Zasady dokonywania potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych z uwzględnieniem kwot wolnych i hierarchii potrąceń
 6. PPK w 2024 r.
 7. Dwa algorytmy pomniejszania wynagrodzenia za czas przepracowany o czas nieobecności
 8. Finalne rozliczenie wynagrodzeń
 9. Rozliczanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy

 

III. ROZLICZANIE NIEOBECNOŚCI CHOROBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)

 1. Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie zasiłkowej – ZMIANA!
 2. Choroba przed upływem pierwszego miesiąca zatrudniania – ZMIANA!
 3. Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczenia chorobowego – ZMIANA!
 4. Choroba bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym trwającym przez cały okres, z którego ustala się podstawę – ZMIANA!
 1. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej
 2. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej
 3. Zasady uzupełniania podstawy świadczeń chorobowych
 4. Uzupełnianie podstawy chorobowej w przypadku przekroczenia limitu odprowadzania składek społecznych w oparciu o zapisy komentarza do ustawy zasiłkowej
 5. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
 6. Finalne obliczenie dniówki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 7. Prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia – choroba w ciągu 14 dni (art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych) – co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym

IV. ROZLICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYTANY URLOP, URLOPU ART. 188 KP ORAZ NOWYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY (ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. ORAZ URLOP OPIEKUŃCZY ART. 1711 KP)

 1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 3. Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, urlop art. 188 kp, wolne na poszukiwanie pracy itp., wolne z tytułu krwiodawstwa)
 4. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas zwolnienia  z powodu działania siły wyższej
 5. Wpływ zwolnienia z powodu działania siły wyższej na podstawę chorobową w kontekście jej uzupełniania
 6. Urlop opiekuńczy a urlop bezpłatny
 7. Pomniejszanie miesięcznego wynagrodzenia o dotychczasowe i nowe zwolnienia od pracy
 8. Prawo do świadczenia chorobowego w przypadku choroby w trakcie bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 9. Należności ustalane na zasadach przewidzianych dla ekwiwalentu – odprawy i odszkodowania

DZIEŃ DRUGI

V. ZASADY UDZIELANIU URLOPU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY ZA TEN URLOP

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 2. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka, gdy matka w chwili porodu nie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym
 3. Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni i wysokość świadczenia za ten urlop
 4. Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 6. Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
 7. 12 miesięcy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 8. Sposób rozliczenia zasiłków związanych z rodzicielstwem na listach płac
 9. Wyliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń za okres łączenia pracy w urlopem rodzicielskim
 10. Termin na złożenie wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy
 11. Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem

VI.  ROZLICZENIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO, ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK, LIMITU DOCHODU ZWOLNIONEGO

 1. Podstawa składek społecznych w miesiącu przekroczenia
 2. Ustalenie podstawy składek w miesiącu przekroczenia – dwie firmy
 3. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – podatek w miesiącu przekroczenia, w którym występują np. świadczenia chorobowe
 4. Sposób naliczenia podatku w miesiącu przekroczenia kwoty zwolnienia (85 528 zł)

VII. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny
 2. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
 4. Sposoby ustalenia wysokości ryczałtu za nadgodziny
 5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy
 6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości
 7. Zasady udzielania dnia wolnego za nadgodziny – praca w niedzielę, w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, praca w święto, praca w nadgodzinach dobowych
 8. Dodatkowy dzień wolny dla nauczyciela za godziny ponadwymiarowe czy nadliczbowe?

VIII. WYBRANE UMOWY CYWILNOPRAWNE – ZASADY ICH OSKŁADKOWANIA, OPODATKOWANIA, DOKONYWANIA POTRĄCEŃ

 1. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia w 2024 r.
 2. Zasady oskładkowania umów zlecenia oraz postępowanie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 3. Zasady pomniejszania składki zdrowotnej do zaliczki naliczanej na 31.12.2021 r.
 4. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych po zmianach wprowadzonych w 2023 r.
 5. PPK w przypadku umów cywilnoprawnych
 6. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem bądź zawarta z innym podmiotem ale praca na rzecz własnego pracodawcy – sposób dokonania rozliczenia składkowo-podatkowego
 7. Rozliczenie umowy o dzieło – zasady zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów
 8. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego
 9. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolne z umów cywilnoprawnych
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 150.00 netto zł./osobę (1 414.50 zł. brutto)
dwie i więcej 1 150.00 netto zł./osobę (1 414.50 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
 • lunch,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING HOTELOWY GRATIS.

......

UWAGA
- możliwy udział w wybranym dniu szkolenia
- możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem w hotelu (za dodatkową opłatą)
- koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem od kolacji w dniu przyjazdu,
  do lunchu w dniu wyjazdu włącznie: 2.100 zł netto + 23% VAT
- jesteś zainteresowany rezerwacją noclegu? Skontaktuj się z nami

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.