Temat:

PODATKI CIT, PIT ORAZ VAT – PRZEGLĄD WPROWADZONYCH ZMIAN W 2023 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU – AKTUALNE PROBLEMY W ROZLICZANIU [nr 8632v]

szkolenie online

Termin: 27-11-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Tomasz Wojewoda

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

I. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych od 1 stycznia 2024 r.

 1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
 2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
 3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT i JPK_PIT).
 4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 5. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
 6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.
 7. Zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

II. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w 2023 r.

 1. Nowe zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w przypadku wynagrodzeń wypłacanych kierowcom z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych.
 2. Podwyższenie dla małżonków limitu kwotowego warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem, do którego stosuje się stawkę 8,5%.
 3. Zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 4. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
 5. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
 7. Zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

III. Bieżące problemy i zagadnienia.

 1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
 3. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 4. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 5. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

IV.         Podatek od towarów i usług.

 1. Zmiany, od 1 stycznia 2024 r., w zakresie warunków do złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej oraz treści wniosku.
 2. Zmiany, od 1 września 2023 r., dotyczące obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych i obligatoryjnych elementów takiej faktury.
 3. Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2023 r.
 • Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawki 0% przy WDT w przypadku otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa UE.
 • Uproszczenie zasad potrącania VAT naliczonego przy WNT (zniesienie wymogu otrzymania faktury od podmiotu zagranicznego).
 • Zmiany w zakresie rozliczania struktury sprzedaży.
 • Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 • Zmiany dotyczące stosowania MPP.
 • Zmiany w zakresie sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
 1. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących zmniejszających i zwiększających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
 2. Rozliczanie korekt zmniejszających i zwiększających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 20-11-2023 godz. 21:11 40.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 21-11-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.