Temat:

HARMONOGRAMY CZASU PRACY 2024. ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA, STOSOWANIA ORAZ ZMIANY [#8872v]

szkolenie online

Termin: 18-06-2024
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Prowadzący:
Mariusz Nowak

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

CZAS PRACY - DEFINICJA I PODSTAWOWE POJĘCIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA HARMONOGRAMÓW, ICH STOSOWANIA I ZMIANY

1. Czas pracy

•  Definicja czasu pracy

•  Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?

•  Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?

•  Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?

•  Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?

•  Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?

•  Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS

•  Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie w procesie tworzenia harmonogramów czasu pracy, ich zmiany, wydawania bierzących poleceń dotyczących organizacji czasu pracy?

•  Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy? Jakie jest znaczenie pojęcia tygodnia dla procesu tworzenia i zmiany harmonogramu.

•  Co to jest wymiar czasu pracy?

 

2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

•  Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?

•  Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?

•  Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

 

3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

•  Ile wynosi odpoczynek dobowy?

•  Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

•  Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?

•  Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

•  Jak uwzględniać odpoczynki w procesie tworzenia harmonogramów czasu pracy?

 

4. Systemy czasu pracy

•  Co to jest system czasu pracy?

•  Wpływ stosowanych systemów czasu pracy na proces tworzenia harmonogramów.

 

5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy

•  Co to jest rozkład czasu pracy?

•  Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?

•  Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?

•  Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?

•  Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?

•  Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

•  Jak uregulować problematykę zmiany harmonogramu w aktach wewnątrzzakładowych?

•  W jakim terminie musimy poinformować pracownika o zmianie harmonogramu?

 

 

6.  Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity

•  Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?

•  Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?

•  Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?

•  W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?

•  Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?

•  Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?

•  Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?

•  Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.

•  Jak rekompensować godziny nadliczbowe?

•  Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?

•  Wystąpienie godzin nadliczbowych, a harmonogram pracy - czy pojawienie się godzin nadliczbowych generuje konieczność zmiany harmonogramu?

 

7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie

•  Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?

•  Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?

•  Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy a harmonogram pracy - czy generuje ona konieczność zmiany harmonogramu?

 

8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie

•  Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?

•  Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

•  Praca w niedziele i święta a harmonogram pracy - czy generuje ona konieczność zmiany harmonogramu?

 

9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

 

10. Dokumentacja czasu pracy – ewidencja czasu pracy a harmonogram

11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy

 • Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Wliczanie szkoleń do czasu pracy

14. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki harmonogramów czasu pracy.

15. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 11-06-2024 godz. 16:16 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 12-06-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.