Temat:

NOWOŚĆ POBYT I PRACA OBYWATELI UKRAINY PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2024 ROKU ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE [#8802v]

szkolenie online

Termin: 13-06-2024
Godziny zajęć: 9.00-14.00
Prowadzący:
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

Zakończyły się pracę nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa nakłada wiele nowych obowiązków w stosunku do obywateli Ukrainy oraz podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy. Ponadto prowadzący przedstawi możliwości dalszej legalizacji pobytu i pracy w połączeniu z „ogólnie” obowiązującymi przepisami oraz omówi problematykę obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ważnego paszportu. Program szkolenia uwzględnia stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.Prowadzący - korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów - przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz wykonywania pracy przez kierowców i ich delegowania poza terytorium Polski.

 

Opis:

 

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1. Jak zmienia się kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej?
2. Jak przedłużają się pobyty dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce?
3. Zawody medyczne – jakie zasady legalizacji pracy w Polsce po nowelizacji?
Czy już czas na rozpoczęcie „normalnej” jednolitej procedury pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy?
5. Dlaczego cudzoziemcy przybywający od 1 lipca nie skorzystają z wszystkich przywilejów?
6. Dlaczego wcześniejsze wystąpienie o Pesel „UKR” teraz jest takie ważne?
7. Jakie zmiany w zakresie Pesel „UKR”?
8. Jakie są nowe zezwolenia dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.?
9. Jakie zmiany w powiadomieniach do powiatowych urzędów pracy?
10.
Jakie nowe zasady dla zezwoleń na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem”?
11.
Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających pracować bez żadnych zezwoleń / oświadczeń / powiadomień?
12.
Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych ograniczeń?

13. Jak „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej reguluje problematykę paszportów oraz co z obywatelami Ukrainy, którym kończy się ważność paszportów?

14. Dla kogo oświadczenia są jeszcze potrzebne?

15. Kiedy praca w oparciu o zezwolenia na pracę ?
16. Czy pobyt i praca to najlepsze rozwiązanie?
17. Jakie są prawa i obowiązki w procesie zatrudnienia cudzoziemców?

Program:

 1.     Zmiany w zakresie pobytu dla obywateli Ukrainy:

 • przedłużenie pobytu cudzoziemców przybywających od 24.02.2022 r.;
 • dodatkowa kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej;
 • podział obywateli Ukrainy przybywający do Polski do 30.06.2024 r. i od 1.07.2024 r.
 • legalny pobyt - nowy termin na uzyskanie Pesel „UKR”;
 • legalny pobyt - obowiązek uzupełnienia danych do Pesel „UKR”;
 • legalny pobyt - zmiana Pesel „UKR” na nowy Pesel „CUKR”;
 • legalny pobyt - przywrócenie Peselu „UKR”;
 • „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej  - co z cudzoziemcami bez ważnych paszportów.

 2.     Przedłużenia dotychczasowych pobytów:

 • przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy;
 • przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy,
 • przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE;
 • przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;
 • przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu „dobrowolnego wyjazdu” obywatela Ukrainy;
 • zawody medyczne – przedłużenia uprawnień tylko do 24.10.2024 r.;
 • zawody medyczne – przedłużenia uprawnień do 30.09.2025 r.

 3.     Powiadomienia do powiatowego urzędu pracy:

 • nowy termin powiadomienia;
 • nowa treść powiadomienia;
 • nowe obowiązki w przypadku pracy tymczasowej;
 • zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • kiedy ponowne powiadomienie;
 • nowe obowiązki dla cudzoziemca w przypadku procedury powiadomienia.

 4.     Nowe 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy;

 • legalizacja – ale nie dla każdego obywatela Ukrainy;
 • przesłanki uzyskania legalizacji pobytu;
 • elektronizacja postępowań;
 • obowiązki obywatela Ukrainy;
 • odmowa legalizacji pobytu;
 • unieważnienie legalizacji pobytu;
 • cofnięcie legalizacji pobytu;
 • legalizacja pobytu rodziny;
 • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - praca bez zezwolenia;
 • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - prowadzenie działalności bez ograniczeń.

 5.     Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy:

 • uzyskanie zezwolenia dla członków rodziny;
 • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia dla członków rodziny;
 • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia dla członków rodziny;
 • zezwolenia
 • uzyskanie zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
 • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
 • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia w celu połączenia z rodziną.

 6.     Pozostali obywatele Ukrainy przebywający w Polsce i niemogący skorzystać z nowych legalizacji pobytu;

 • zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku;
 • zezwolenia na pobyt krótkotrwały;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i dalsza legalizacja;
 • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i dalsza legalizacja;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i zmiana zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i zmiana zezwolenia;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku pozostawienia wniosku o pobyt bez rozpatrzenia;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku odmowy wszczęcia postępowania pobytowego;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.

 7.     „Oświadczenia” / zezwolenia na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę dla wszystkich cudzoziemców - wybrane zagadnienia:

 • ograniczenie testu rynku - miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy, a uzyskanie informacji starosty;
 • praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia;
 • dopuszczalność pracy na podstawie zezwolenia;
 • dokumenty o odmowa wydania zezwolenia;
 • uchylenie zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i jego zmiana;
 • prawa i obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę w trakcie zatrudniania obcokrajowców.

 8.     Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – pytania i odpowiedzi.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 10-06-2024 godz. 17:05 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 11-06-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.