Temat:

Zasiłki - stosowanie w praktyce nowych regulacji w 2017 roku, nowe druki Z-15A i Z-15B [nr 5632]

Termin: 26-10-2017
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- Wybitny specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
Zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych, w szczególności tematyką związaną z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego, jak również problematyką dotyczącą zasad wypłaty świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze swobodny przepływ osób. Jest autorką wielu publikacji w tym zakresie.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

I.    Prawo do zasiłków i ich wysokość:

 

1)       świadczenia z tytułu choroby: okres wyczekiwania,  brak prawa do świadczeń, ustalanie okresu zasiłkowego, wysokość świadczeń, kontrola zwolnień lekarskich, zasady wystawiania zwolnień lekarskich:  wystawianie e-ZLA, wydłużenie okresu przejściowego, dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego i nieposiadającego profil płatnika, postępowanie gdy zasiłek wypłaca ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień, postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA, zwolnienie wystawione za okres wsteczny,

2)       świadczenie rehabilitacyjne: wysokość świadczeń, zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja,

3)       świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość,  warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń,

4)       zasiłek macierzyński:  okres przysługiwania, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w związku z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia, możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka i korzystanie z zasiłku przez ojca dziecka, zasiłek dla ojca w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka, wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,

5)       podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku, dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,

6)       zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.


II.     Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 

1)    okres do ustalenia podstawy wymiaru,

2)    składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,

3)    zasady uzupełniania wynagrodzenia,

4)    ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,

5)    składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,

6)    zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

7)    składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,

8)    umowy zlecenia z własnym pracownikiem,

9)    zaliczkowa wypłata składnika,

10)  niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,

11)  zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,

12)  ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy.


III.   Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania (ZUS Z-3, nowe wzory Z-15A i Z-15B oraz zasady ich wypełniania).

 

IV.   Odpowiedzi na pytania.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 19-10-2017 godz. 16:00 80.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 20-10-2017
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, 
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.