Temat:

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP w 2019
Błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców, kontrole przedsiębiorców [nr 6257]

Termin: 24-01-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Przeprowadził kilkaset szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej,  PIP, ZUS, urzędów wojewódzkich, urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel POLONIA
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Basztowa 25
Strona www: www.hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/konferencje
Opis miejsca:

Trzygwiazdkowy hotel Polonia jeden z najstarszych hoteli w Krakowie działający pod tą nazwą od 1917 roku zlokalizowany w samym centrum miasta, 5 minut od Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej.
Samochody proponujemy zostawiać na parkingu Galerii Krakowskiej. 

Wstęp:

Obecnie polski rynek pracy nie może już funkcjonować bez pracowników z zagranicy. Nie tylko cudzoziemcy z Ukrainy są zatrudniani przez przedsiębiorców, ale coraz częściej korzystamy z pracy cudzoziemców z coraz bardziej odległych terenów, w tym Azjatów. Szkolenie ma na celu praktyczne wyjaśnienie zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem obecnie wymaganych dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę.

Opis:

Czy wiesz:

 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie !
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
 • jakie wymagania mają organy kontrolne !
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia !
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing !
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców !
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł !
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

 

 

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Program:
 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile a pobyt w Polsce.
 7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Nauka a legalna praca w Polsce.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 25.  Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
  o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 29. Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 30. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 31. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 32. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 33. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 34. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 35. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 36. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 37. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 38. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 39. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 41. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 42. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 43. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 44. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 45. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 46. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 47. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 48. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 49. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 50. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 51. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 52. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 53. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 54. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 55. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 56. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 57. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 58. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia. 
 59. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 60. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 61. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 62. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 63. Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Korzyści:

Szkolenie zapewnia:

 • warsztaty,
 • najczęstsze naruszenia, błędy
 • aktualne stanowiska, interpretacje.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
370.00 netto zł./osobę (455.10 zł. brutto) do: 21-01-2019 godz. 17:01 80.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 22-01-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.