Temat:

LETNIA SZKOŁA WYNAGRODZEŃ 2024 - KOMPLEKSOWE WARSZTATY – NIETYPOWE PRZYPADKI - ROZLICZENIA PRACODAWCY Z ZUS I US [#8866]

3 dniowe szkolenie wyjazdowe, Karpacz Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 26-08-2024 do 29-08-2024
Prowadzący:
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ***** SPA/Tropicana
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz + Praga (Czechy)
Ulica: Karkonoska 14
Strona www: http://www.golebiewski.pl/
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski z Parkiem Wodnym TROPICANA & SPA

w opcji autokarowa wycieczka do Pragi (Czechy)

Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁEBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym dachem, sala kominkowa). Wspaniała atmosfera hotelu i piękne widoki na Śnieżkę i Karkonowski Park Narodowy sprawią, iż wypoczynek w Hotelu Gołębiewski będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA proponuje Państwu: baseny z zimną i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, różnorodne jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solna, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

UWAGA:
-dostępny jest wariant szkolenia bez wycieczki,

-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

 27 sierpnia
Całodniowa wycieczka do Pragi (Czechy) - jako opcja do wyboru


 

28 sierpnia

I. LISTA PŁAC W 2024 R.              

 

1. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2024 r.            

 

2. Rozliczanie podatkowe – stosowanie PIT 2, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia podatkowe, wnioski o oświadczenia podatkowe

 

3. Składki społeczne pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem limitu ich odprowadzania              

 

4. Zasady ustalania składki zdrowotnej z uwzględnieniem stosowania zasad obowiązujących 31.12.2021 r.    

 

5. Obligatoryjne składki na FP, FS, FGŚP, FEP       

 

6. Zasady dokonywania potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych z uwzględnieniem kwot wolnych i hierarchii potrąceń     

 

7. PPK w 2024 r.              

 

8. Dwa algorytmy pomniejszania wynagrodzenia za czas przepracowany o czas nieobecności              

 

9. Finalne rozliczenie wynagrodzeń         

 

10. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego oraz rocznego limitu podstawy składek emerytalnej i rentowej

 

11. Rozliczanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy

 

12. Rozliczanie wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet mobilności)        

 

II. ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH I RODZICIELSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)          

 

1. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej        

 

2. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej        

 

3. Uzupełnianie podstawy chorobowej w przypadku przekroczenia limitu odprowadzania składek społecznych       

 

4. Zasady uzupełniania składników przyjmowanych do podstawy

 

5. Finalne ustalenie podstawy zasiłkowej oraz dniówki chorobowej

 

6. Najniższa podstawa świadczeń chorobowych w 2024 r.            

 

7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków        

 

8. Zestawienie zmian w nowym komentarzu do ustawy zasiłkowej – umowa zlecenie z własnym pracownikiem, podwyższenie wymiaru etatu w trakcie choroby i inne  

 

9. Prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia – choroba w ciągu 14 dni (art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych) – co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym               

 

10. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

 

10. Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego – wskaźnik waloryzacji w 2024 r.

 

III. ROZLICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYTANY URLOP, URLOPU ART. 188 KP ORAZ NOWYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY (ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. ORAZ URLOP OPIEKUŃCZY ART. 1711 KP)              

 

1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy       

 

2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  

 

3. Ustalanie wynagrodzenia urlop okolicznościowy oraz inne zwolnienia z prawem do wynagrodzenia

 

4. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas zwolnienia  z powodu działania siły wyższej   

 

5. Należności ustalane na zasadach przewidzianych dla ekwiwalentu – odprawy i odszkodowania

 


29 sierpnia

IV. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO     

 

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny   

 

1.1. Ryczałt za nadgodziny           

 

1.2. Rozliczenie pracy ponad limitowej niepełnoetatowego pracownika

 

3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu

 

4. Rozliczenie godziny dodatkowej pracy przypadające pomiędzy dobami pracowniczymi              

 

5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy             

 

6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości

 

7. Zasady udzielania dnia wolnego za nadgodziny – praca w niedzielę, w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, praca w święto, praca w nadgodzinach dobowych           

 

8. Wynagrodzenie nadliczbowe niepełnoetatowca w wyroku TSUE z 19 października 2023 r.              

 

V. WYBRANE UMOWY CYWILNOPRAWNE – ZASADY ICH OSKŁADKOWANIA, OPODATKOWANIA, DOKONYWANIA POTRĄCEŃ             

 

1. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia w 2024 r.             

 

2. Zasady oskładkowania umów zlecenia oraz postępowanie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń      

 

3. Zasady pomniejszania składki zdrowotnej do zaliczki naliczanej na 31.12.2021 r.          

 

4. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych po zmianach wprowadzonych w 2023 r.       

 

5. Umowa zlecenia opodatkowana zryczałtowanym podatkiem  

 

6. PPK w przypadku umów cywilnoprawnych      

 

7. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem bądź zawarta z innym podmiotem ale praca na rzecz własnego pracodawcy – sposób dokonania rozliczenia składkowo-podatkowego             

 

8. Rozliczenie umowy o dzieło – zasady zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów9. 9. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego

 

10. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolne z umów cywilnoprawnych      

 

11. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu ojcowskiego         

 

VI. WYŁĄCZENIA ZE SKŁADEK ZUS I PODATKU   

 

1. Nagroda jubileuszowa             

 

2. Odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 

3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy

 

4. Odszkodowania wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji           

 

5. Odprawy dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej         

 

6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia    

 

7. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków   

 

8. Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy

 

9. Diety i inne należności z powodu podróży służbowej  

 

10. Część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie         

 

11. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych              

 

12. Dodatki wypłacane w celu uzupełnienia 70% lub 80% zasiłku chorobowego do 100% przychodu pracownika  

 

13. Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.  


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 3 590.00 netto zł./osobę (4 415.70 zł. brutto)
dwie i więcej 3 490.00 netto zł./osobę (4 292.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 sierpnia 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 29 sierpnia 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • całodniowa wycieczka do Pragi
 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

 

UWAGA:
-dostępny jest wariant szkolenia bez wycieczki,

-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

 

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.