Temat:

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, zasiłki, umowy cywilnoprawne, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5315]

Termin: 25-10-2017 do 28-10-2017
Prowadzący:
Joanna Ruszczak

Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Katarzyna Smulczyk

- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Od kilkunastu lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Opis:

Serdecznie zapraszamy na kompleksowe kompendium uwzględniające obowiązki służby pracowniczej z uwzględnieniem zmian i nowych obowiązków w 2017 roku w zakresie prawidłowego ustalania wynagrodzeń i sporządzenia korekt dokumentacji płacowej, trudnych przypadków z list płac, bogato ilustrowane przykładami oraz konsultacjami indywidualnych wybranych problemów.

Program:

Dzień 1:
Wybrane zagadnienia listy płac w roku 2017 (aktualne przepisy, orzecznictwo, wytyczne ZUS i zalecenia PIP, Ministerstwa Finansów).

 

1. Zagadnienia PIT, w kontekście obowiązków płatnika.

 • Definicja płatnika.
 • Obowiązki płatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej.

2. Moment pozostawienia do dyspozycji, a skutki podatkowe w kontekście  świadczeń pracowniczych.

 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Zasada powszechnego opodatkowania, a wyłączenia z opodatkowania w kontekście art 21 ustawy o PIT - Wybrane wyłączenia z opodatkowania a składniki na liście płac.
 • Praktyczne stosowania przepisów w kontekście gwarantowanych świadczeń BHP w ramach składników na liście płac (pułapki interpretacyjne ZUS i US)
 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Ubezpieczenie (w tym OC) opłacane przez pracodawcą za pracowników,
 • Karnety na siłownię, basen - finansowane ze środków obrotowych lub ZFŚS,
 • Szczepienia przeciwko grypie ze środków pracodawcy bez PIT,
 • Festyny, imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne.
 • Wypłaty z tytułu podróży służbowych pracowników i nie-pracowników ponad limit, a skutki podatkowe i zusowskie.
 • Wypłaty z ZFŚS, a skutki podatkowe.

3. Pobór zaliczek na podatek w kontekście umów o prace.

 • Koszty uzyskania przychodu, podstawowe i zwiększone – ważne procedury i terminy
 • Kwota zmniejszająca podatek, a pobór zaliczek w roku 2017 (Kwota wolna od podatku po nowemu), co dalej z PIT-2.

4. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów, niż umowa o pracę:

 • Koszty uzyskania przychodu  - kiedy możemy stosować 50 % koszty uzyskania przychodu.
 • Umowy niskocenne – kiedy stosujemy, i co z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (umowa zlecenie niskocenna, wynagrodzenie ryczałtowe rady nadzorczej niskocenne)
 • Procedury związane z poborem zaliczek na podatek przy wynagrodzeniu Rad Nadzorczych, wynagrodzenia Członków Zarządu, wynagrodzenia Prezesów Zarządu na podstawie uchwały.
 • Zasady poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia w ramach kontaktu menadżerskiego;
 • Pobór podatku od nierezydentów w kontekście umów cywilno-prawnych;
 • Pobór zaliczki, a umowa absolwencka.
 • Zaliczka na podatek, a wypłata zasiłków z tytułu umów cywilno-prawnych.

5. Obowiązki informacyjne wynikające z poboru zaliczek przez płatnika.

 • Ważne terminy.
 • Identyfikator podatnika w informacji o pobranych zaliczkach – procedury.
 • PIT-8C, kiedy stosować.
 • Instytucja czynnego żalu.
 • Przygotowanie do akcji wymiarowej 2017.

6. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, w tym m.in. z tytułu umorzonych pożyczek, procedury.

7. Pytania i odpowiedzi.

 

Dzień 2:
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

1.Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych

2.Określenie warunków wynagradzania w umowie o pracę

3.Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

4.Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

5.Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń

6.Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

7.Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu

8.Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca

9.Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?

10.Premia uznaniowa a nagroda

11.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

11.1.Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

11.2.Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?

11.3.Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

11.4.Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

12.Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

12.1.Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych

12.2.Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

13.Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)

14.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

14.1.Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia

14.2.Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

14.3.Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia

14.4.Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika

14.5.Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

15.Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)

16.Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego

17.Pytania i dyskusja

 

Dzień 3:
Korekty dokumentacji płacowych, popełniane błędy i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

1.Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS

2.Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego

3.Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych

3.1.Dokumenty korygujące do ZUS

3.2.Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek

3.3.Wpływ korekty na deklaracje podatkowe

3.4.Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek

4.Nadpłata składek z umowy zlecenia

5.Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych

5.1.Dokumenty korygujące do ZUS

5.2.Ustalenie niedopłaty składek

5.3.Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

5.4.Wpływ korekty na deklaracje podatkowe

5.5.Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek

6.Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika

7.Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia

8.Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika

9.Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego

10.Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego

11.Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia

12.Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń

13.Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika

14.Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?

15.Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS

16.Obowiązek korekty za lata wcześniejsze

17.Pytania i dyskusja

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 130.00 netto zł./osobę (2 619.90 zł. brutto) do: 10-10-2017 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 280.00 netto zł./osobę (2 804.40 zł. brutto) od: 11-10-2017

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 24 października 2017r. od godz. 14.00
Do dnia 27 października 2017r., wyjazd po obiedzie

Przy zgłoszeniu do 10 października RABAT w wysokości 150 złotych 

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 24.X, do obiadu w dniu wyjazdu 27.X)
- atrakcje podczas pobytu
- relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- parking dla gości hotelowych - gratis

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.