Temat:

WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU KOMPLEKSOWO – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA PRACODAWCY Z ZUS I US [#8899]

3 dniowe szkolenie wyjazdowe, Zakopane Grand Hotel STAMARY

Termin: 22-10-2024 do 25-10-2024
Prowadzący:
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Opis:

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

Moduł 1:

I. LISTA PŁAC W 2024 R.              

 

1. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2024 r.            

 

2. Rozliczanie podatkowe – stosowanie PIT 2, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia podatkowe, wnioski o oświadczenia podatkowe

 

3. Składki społeczne pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem limitu ich odprowadzania              

 

4. Zasady ustalania składki zdrowotnej z uwzględnieniem stosowania zasad obowiązujących 31.12.2021 r.    

 

5. Obligatoryjne składki na FP, FS, FGŚP, FEP       

 

6. Zasady dokonywania potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych z uwzględnieniem kwot wolnych i hierarchii potrąceń     

 

7. PPK w 2024 r.              

 

8. Dwa algorytmy pomniejszania wynagrodzenia za czas przepracowany o czas nieobecności              

 

9. Finalne rozliczenie wynagrodzeń         

 

10. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego oraz rocznego limitu podstawy składek emerytalnej i rentowej

 

11. Rozliczanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy

 

12. Rozliczanie wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet mobilności)        

 

II. ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH I RODZICIELSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)          

 

1. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej        

 

2. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej        

 

3. Uzupełnianie podstawy chorobowej w przypadku przekroczenia limitu odprowadzania składek społecznych       

 

4. Zasady uzupełniania składników przyjmowanych do podstawy

 

5. Finalne ustalenie podstawy zasiłkowej oraz dniówki chorobowej

 

6. Najniższa podstawa świadczeń chorobowych w 2024 r.            

 

7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków        

 

8. Zestawienie zmian w nowym komentarzu do ustawy zasiłkowej – umowa zlecenie z własnym pracownikiem, podwyższenie wymiaru etatu w trakcie choroby i inne  

 

9. Prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia – choroba w ciągu 14 dni (art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych) – co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym               

 

10. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

 

10. Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego – wskaźnik waloryzacji w 2024 r.

 

III. ROZLICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYTANY URLOP, URLOPU ART. 188 KP ORAZ NOWYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY (ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. ORAZ URLOP OPIEKUŃCZY ART. 1711 KP)              

 

1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy       

 

2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  

 

3. Ustalanie wynagrodzenia urlop okolicznościowy oraz inne zwolnienia z prawem do wynagrodzenia

 

4. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas zwolnienia  z powodu działania siły wyższej   

 

5. Należności ustalane na zasadach przewidzianych dla ekwiwalentu – odprawy i odszkodowania

 


Moduł 2 i 3:

IV. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO     

 

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny   

 

1.1. Ryczałt za nadgodziny           

 

1.2. Rozliczenie pracy ponad limitowej niepełnoetatowego pracownika

 

3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu

 

4. Rozliczenie godziny dodatkowej pracy przypadające pomiędzy dobami pracowniczymi              

 

5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy             

 

6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości

 

7. Zasady udzielania dnia wolnego za nadgodziny – praca w niedzielę, w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, praca w święto, praca w nadgodzinach dobowych           

 

8. Wynagrodzenie nadliczbowe niepełnoetatowca w wyroku TSUE z 19 października 2023 r.              

 

V. WYBRANE UMOWY CYWILNOPRAWNE – ZASADY ICH OSKŁADKOWANIA, OPODATKOWANIA, DOKONYWANIA POTRĄCEŃ             

 

1. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia w 2024 r.             

 

2. Zasady oskładkowania umów zlecenia oraz postępowanie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń      

 

3. Zasady pomniejszania składki zdrowotnej do zaliczki naliczanej na 31.12.2021 r.          

 

4. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych po zmianach wprowadzonych w 2023 r.       

 

5. Umowa zlecenia opodatkowana zryczałtowanym podatkiem  

 

6. PPK w przypadku umów cywilnoprawnych      

 

7. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem bądź zawarta z innym podmiotem ale praca na rzecz własnego pracodawcy – sposób dokonania rozliczenia składkowo-podatkowego             

 

8. Rozliczenie umowy o dzieło – zasady zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów9. 9. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego

 

10. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolne z umów cywilnoprawnych      

 

11. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu ojcowskiego         

 

VI. WYŁĄCZENIA ZE SKŁADEK ZUS I PODATKU   

 

1. Nagroda jubileuszowa             

 

2. Odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 

3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy

 

4. Odszkodowania wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji           

 

5. Odprawy dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej         

 

6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia    

 

7. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków   

 

8. Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy

 

9. Diety i inne należności z powodu podróży służbowej  

 

10. Część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie         

 

11. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych              

 

12. Dodatki wypłacane w celu uzupełnienia 70% lub 80% zasiłku chorobowego do 100% przychodu pracownika  

 

13. Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 22 października 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 25 października 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

  • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
  • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
  • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa)

oraz nielimitowany dostęp do Strefy Wellness: basen, sauny i jacuzzi

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.